Ekonomi Bakanlığı, ürünlerin piyasaya yasaya aykırı şekilde tedarik ve dağıtımına uygulanan idari para cezalarının alt ve üst sınırlarını yükseltmiştir. Güncellenen sınırlar özellikle yasaya aykırı ürünler veya teknik mevzuatı ihlal eden ürünlerin tedarikçi ve dağıtımcıları için önemli artışlar içermektedir.

İdari para cezaları 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’un ihlallerine uygulanacaktır. Yeni sınırlar, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) ile duyurulmuştur.

Tebliğ, 21 Temmuz 2017 tarihli ve 30130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İdari para cezaları için öngörülen yeni sınırlar ve ilgili yüzdelik artışlar aşağıdaki gibidir:

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.