Elektronik ticarette hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerine ve kamu elektronik platformu üzerinden yapılacak işlemlere ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından hazırlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 15 Şubat 2019 tarihli ve 30687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girdi.

Değişiklik Yönetmeliği ile 26 Ağustos 2015 tarih ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’in ispat yükümlülüğü ve elektronik kayıtların saklanma süresini düzenleyen 11. maddesinde değişiklik yapıldı.

Buna göre; abonelik sözleşmesinin ortak kamu elektronik platformu üzerinden yapılması hâlinde, hizmet sağlayıcı ispat yükümlülüğünün yanı sıra aşağıdaki yükümlülüklere de sahip olacak:

  • Elektronik ticaret işlemlerine ilişkin elektronik kayıtların saklanması,
  • Talep olması hâlinde bu kayıtların Bakanlığa sunulması.

Aynı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) ile de 11 Ağustos 2017 tarihli Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ’in kapsamını düzenleyen 2. maddesinde değişikliğe gidildi.

Değişiklik Tebliği’ne göre,

  • Münhasıran elektronik posta, telefon araması, kısa mesaj veya elektronik ortamda doğrudan iletişime imkân veren benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeleri gerçekleştiren hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara,
  • Abonelik sözleşmeleri için kamu hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu ortak kamu elektronik platformuna,

Tebliğ hükümleri uygulanmayacak.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.

Değişiklik Tebliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz

Th