Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“Kurum”) tarafından faaliyet izni askıya alınan bağımsız denetim kuruluşlarının söz konusu yaptırımın uygulandığı sürede kadrolarında yer alan kişilerin ayrılmalarından dolayı yetkilendirme şartlarının kaybedildiğinden bahisle faaliyet izninin iptal edilmemesine karar verilmiştir.

Kurum tarafından yayınlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği (“Yönetmelik”) uyarınca bağımsız denetim kuruluşlarının kadrolarında (ortak/yönetici/denetçi) belirli sayıda/oranda bağımsız denetçi bulunması gerekmektedir. Bu kapsamda denetim kuruluşları aşağıdaki şartları sağlamakla yükümlüdür:

  • En az iki sorumlu denetçisinin bulunması
  • Denetim kadrosunun, denetim ekiplerini oluşturabilecek nitelik ve genişlikte olması
  • Sermayesinin ve oy haklarının yarısından fazlasının denetçilerine ait olması
  • Yönetim organı üyelerinin çoğunluğunun kadrosundaki denetçilerden oluşması.

Yönetmelik uyarınca yetkilendirme şartlarının sonradan kaybedilmesi halinde denetim kuruluşlarının faaliyet izinleri Kurum tarafından süresiz olarak iptal edilir.

Bu kapsamda Kurum tarafından faaliyet iznini askıya alma yaptırımı uygulanan denetim kuruluşları, yaptırım süresince kadrolarını muhafaza ederek yukarıda sayılan şartlara uyum sağlamaları güç olduğundan ve faaliyet iznini askıya alma yaptırımı faaliyetlerin tamamen sonlandırılması niteliği taşımadığı gibi böyle bir sonuca zemin hazırlanması da Kurumca amaçlanan bir durum olmadığından faaliyet izninin askıya alındığı dönem boyunca bağımsız denetim kuruluşunca yukarıda sayılan şartların kaybedilmesi halinde faaliyet izninin iptali yaptırımının uygulanmamasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede Kurum’un 10 Kasım 2017 tarih ve 75935942-050.01.04 – [01/203] sayılı kararı 16 Kasım 2017 tarih ve 30242 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Karar’ın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.