İçeriğe Geç

Moroğlu Arseven; profesyonel hizmetler sektöründe faaliyet gösteren müvekkillerine karmaşık operasyonel, ticari, işlemsel, mevzuata ilişkin ve uyuşmazlıklarla ilgili konular başta olmak üzere çok çeşitli hukuki konularda destek verir. Müvekkillere; iç içe geçmiş yasal düzenlemelerin şekillendirdiği aynı zamanda, ticari baskının yoğun hissedildiği bir ortamda, var olmaları için yardımcı olur. Bu destek sayesinde müvekkillerin riskleri en aza iner ve işlerine odaklanmaları kolaylaşır. Moroğlu Arseven; ulusal ve uluslararası düzeyde hukuki uyum ve risk yönetimine odaklanır. Genellikle, birden fazla ülkeyi kapsayan, ağır sonuçlar içeren veya mevzuata ilişkin karmaşık zorluklara yol açan konular hakkında danışmanlık sunar.

Moroğlu Arseven; her büyüklükteki müvekkilleri ile yakın plan çalışmayı tercih eder. Bu kapsamda; kurumların oluşturulmasından uyum stratejilerinin planlanmasına ve yürütülmesine veya müvekkillerin kendi müşterileri ile olan anlaşmazlıklarının ele alınmasına kadar birçok konu ile ilgilenmektedir.

Büronun şirketler hukuku ekibi düzenli olarak Türkiye’deki profesyonel hizmetler sektöründe faaliyet gösteren müvekkilleri için harici genel danışmanlık görevini yürütmekte ve kurum içi hukuk ekiplerine günlük sorunları konusunda danışmanlık sunmaktadır. 

Moroğlu Arseven müvekkillere; denetim standartlarını ve etiği belirlemek, bağımsız denetçi ve denetim şirketlerini yetkilendirmek ve sektörü takip etmekten sorumlu Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve ilgili diğer devlet kurum ve kuruluşları ile ilişkilerinde stratejik destek sağlar, müvekkilleri temsil eder. Müvekkillere çok çeşitli usullere tabii özel izinleri, muafiyetleri ve lisansları almalarında yardımcı olur. Mevzuata ilişkin günlük danışmanlık ile birlikte önemli incelemeler ve icra takipleri de destek kapsamındadır.

Moroğlu Arseven’in uyuşmazlık çözümü ekibi, profesyonel hizmetler sektöründe faaliyet gösteren müvekkillere tam kapsamlı ve entegre destek sağlarken, konuyla ilgili uzmanları uyuşmazlığın ilk aşamalarında sürece dahil eder. Ekibin verdiği destek; müvekkilleri medeni ve idari yargıda, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözümlerinde, stratejik müzakerelerde ve sulh süreçlerinde, ihtiyadi tedbir ve icra davalarında temsil etmeyi içerir. Dava riski değerlendirmeleri, mesleki disiplin sorunları veya sigorta kapsamında ihtilaflar; ihmal, yanlış uygulama, hakaret, ya da temsil görevlerine ilşkin ihlal iddialarını içeren tazminat talepleri hakkındaki uyuşmazlıklarda müvekkilleri temsil etmek bu hizmet kapsamında yapılan işlere örnek olarak verilebilir.

Moroğlu Arseven’in fikri mülkiyet ekibi profesyonel hizmetler sektöründe faaliyet gösteren müvekkillerin Türkiye’deki fikri mülkiyet haklarını proaktif olarak korumalarına destek olur. Dava takibi, danışmanlık, ve uyuşmazlık çözümü destek kapsamındadır. Fikri mülkiyet ekibi; müvekkillere fikri mülkiyet kapsamındaki varlıklarını oluşturmaları, korumaları ve ticarileştirilmeleri için destek sağlar. Örneğin; uluslararası ölçekte, imaj ve marka koruması hakkında danışmanlık desteği gibi.

Moroğlu Arseven profesyonel hizmetler sektöründe faaliyet gösteren müvekkillere birleşmeler, devralmalar, ortak girişimler, stratejik ortaklıklar, şirket bölünmeleri, devirler ve grup yapılanmaları dahil olmak üzere her türlü büyük kurumsal işlemlerde danışmanlık verir. Özellikle; karmaşık, ticari ve operasyonel faktörlerle aynı anda mücadele gerektiren ve birden fazla yargı yetkisinin alanına giren durumlarda hatırı sayılır bir deneyim söz konusudur. Çoğunlukla yüksek, karmaşık borçları veya özkaynak yapılarını içeren bu projelerde; alıcı veya satıcı şirketler, pay sahipleri, yatırımcılar ve finans uzmanlarıyla yakın plan çalışma tercih edilir. Moroğlu Arseven müvekkilin işletme hedeflerini ve profesyonel hizmetler sektörünün dinamiklerini göz önünde bulundurarak, bu faktörleri işlemin yapısına, risk dağılımına ve malvarlığı transferlerine yansıtmaktadır.