Rekabet Kurulu, (“Kurul”) 6 Nisan 2017 tarihli toplantısında Türkiye fuarcılık sektöründeki rekabet sorunlarının tespiti ve sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla bir sektör incelemesi yapılmasına karar vermiştir.

Rekabet Kurulu’nun geçmiş deneyimi çerçevesinde, fuarcılık sektörünün aşağıda sayılı ilişkiler açısından rekabet hukuku uygulamasına konu olduğunu belirtilmiştir;

  • Fuar alanı işletmecileri ile fuar düzenleyicileri arasındaki ilişkiler kapsamında ortaya çıkan sorunlar,
  • Fuar düzenleyicileri ile fuar katılımcıları arasındaki ilişkiler kapsamında ortaya çıkan sorunlar ve
  • Sektöre yan hizmet sunan teşebbüslerle fuar alanı işletmecileri veya fuar düzenleyicileri arasındaki ilişkiler kapsamında ortaya çıkan s

Sektör paydaşları arasındaki ilişkiler bağlamında, fuar düzenleyicilerine yahut fuar katılımcılarına getirilen rekabet etmeme yükümlülükleri, fuar alanı işletmecilerine getirilen tek alıcıya sağlama yükümlülükleri, fuar katılımcılarını temsil eden teşebbüs birliklerinin fuar düzenleyicileri ile olan anlaşmaları çerçevesinde üyelerine getirdikleri yükümlülükler Kurum tarafından problematik nitelikte görülmektedir. Sektör incelemesi ile bu tür anlaşma ve eylemlerin sektörün rekabetçi yapısına etkilerini gözlemlemek ve muafiyet çerçevesi çizmek amaçlanmaktadır.

Kurum’a göre, pazar yapısı özellikle de fuar alanı işletmeciliği ve fuar düzenleyiciliği pazarında hakim durum yaratmaya açıktır. Sektör incelemesi çerçevesinde, hakim durumun kötüye kullanılmasına ilişkin temel hedef, fuar alanı işletmeciliği ve fuar düzenleyiciliği faaliyetleri bakımından sektörün yapısının ve sektördeki oyuncuların konumlarının ayrıntılı olarak incelenmesidir.

Yürütülecek sektör incelemesi kapsamında, sektörü düzenleyen mevzuatın ve bu mevzuatı uygulayan kurumların yapısının da rekabetçi bir bakış açısıyla ele alınması hedeflenmektedir.

Sektör paydaşları, incelemeye yönelik görüşlerini ve önerilerini 31 Ağustos 2017 tarihine kadar Kurum’a iletebileceklerdir.

Kamuoyu Duyurusu’nun tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.