İçeriğe Geç

Eğlence ve konaklama sektörleri; yoğun rekabet ve ekonomik baskıların olduğu, tüketicilerin yüksek beklenti ve bol seçenekle bu duruma katkı sağladığı hızla gelişen alanlardır. Moroğlu Arseven; eğlence ve konaklama sektörlerinde; geliştirme, işletme ya da faaliyetlerin finansmanında çok sayıda yerli ve uluslararası şirkete hukuki destek sağlar. Oteller, restoranlar, barlar, fonksiyon merkezleri, mekanlar, ulaşım sağlayıcılar, etkinlik planlayıcılar, tema parklar, seyir hatları, başta olmak üzere, bu sektörlerdeki tüm alt segmentler Moroğlu Arseven’den danışmanlık alırlar. 

Son yıllarda Türkiye’de konferans, inanç ve sağlık turizmine olan ilgide artış yaşanmaktadır. Aynı artış, özellikle alışveriş merkezlerinde bulunan restoran ve bar sayılarında da gözlemlenmektedir. Hükümet, yerel sektörleri desteklemenin yanı sıra bu gelişmekte olan eğilimleri güçlendirmek için çeşitli girişimler başlatmıştır. Örneğin; Çanakkale ile Antalya arasındaki kıyı şeridinde katı atık bertarafı, içme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma ve deşarj altyapısının iyileştirilmesine yönelik projelere odaklanmıştır. Hükümet ayrıca turizm tesislerini yenilenmesi için uzun vadeli ve düşük faizli krediler üzerinde çalışmaktadır.

Moroğlu Arseven; sektör trendlerini anlayan stratejik, ticari ve uygulamalı hususlara da hakimdir. Dolayısıyla, eğlence ve konaklama sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillere sunulan danışmanlık ; gayrimenkul ve istihdamla ilgili konulardan ibaret değildir, çok daha geniş bir alanı kapsamaktadır. Müvekkillere; varlık ve portföy alımları, finansmanlar, yabancı personel işlemleri, mevzuata ilişkin hususlar ve diğer kuruluş ve operasyonel konular hakkında düzenli danışmanlık verilir. Moroğlu Arseven, farklı hukuk disiplinlerini birleştiren bir yaklaşımla çalışır. Bu yaklaşım, eğlence ve konaklama sektörlerindeki müvekkillerin; fikri mülkiyet, uyuşmazlık çözümü, şirketler, vergi, iş ve ticari sözleşmelerin yönetimi alanlarındaki uzmanların deneyimlerinden yararlanmalarına olanak tanır.

Bu sektörler; doğası gereği uluslararası sektörlerdir. Döviz kurlarındaki değişimlerin Türkiye’deki eğlence ve konaklama işletmeleri üzerinde önemli etkileri olmaktadır. Bu faktörler nedeniyle; yabancı yatırım, vergi, yönetim ve gayrimenkul konularının dikkatli planlanması gerekir. Sağlam ve düşük maliyetli hukuki yapıların sağlanması için bu son derece önemlidir. 

Moroğlu Arseven’in deneyimli fikri mülkiyet ekibi eğlence ve konaklama sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillerin Türkiye’deki fikri mülkiyet haklarını proaktif olarak korumalarına destek olur. Dava takibi, danışmanlık ve uyuşmazlık çözümü destek kapsamındadır. Ayrıca, müvekkillerin fikri mülkiyet çerçevesindeki varlıklarını oluşturmaları, korumaları ve ticarileştirilmeleri konularında rehberlik yapılır.

Uluslararası tanınmış markalara danışmanlık vermek bu alandaki çalışmalara örnek olarak verilebilir. Moroğli Arseven ayrıca; reklam ve tanıtım projeleri hakkında danışmanlık sağlamada da deneyim sahibidir.

Moroğlu Arseven müvekkillere; Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu’nun işlem ve talepleri hakkında düzenli danışmanlık verir ve müvekkillerin bu gibi devlet kurum ve kuruluşları ile ilişkilerinde stratejik destek sağlar, onları temsil eder. Müvekkillerin çok çeşitli usullere tabii özel izinleri, muafiyetleri ve lisansları almalarına yardımcı olur. Mevzuata ilişkin günlük danışmanlık ile önemli incelemeler ve icra takipleri de destek kapsamında ele alınır.

Moroğlu Arseven’in uyuşmazlık çözümü ekibi, eğlence ve konaklama sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillere tam kapsamlı ve entegre destek sağlarken, konuyla ilgili uzmanları uyuşmazlığın ilk aşamalarında sürece dahil eder. Ekibin verdiği destek; müvekkilleri medeni ve idari yargıda, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözümlerinde, stratejik müzakerelerde ve sulh süreçlerinde, ihtiyadi tedbir ve icra davalarında temsil etmeyi içerir. Lisans ve sözleşmesel konular hakkındaki uyuşmazlıklarda müvekkilleri temsil etmek bu kapsamdaki çalışmalara örnek olarak verilebilir.

Moroğlu Arseven; eğlence ve konaklama sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillere birleşmeler, devralmalar, ortak girişimler, stratejik ortaklıklar, şirket bölünmeleri, devirler ve grup yapılanmaları dahil olmak üzere her türlü büyük kurumsal işlemlerde danışmanlık verir. Özellikle; karmaşık, ticari ve operasyonel faktörlerle aynı anda mücadele gerektiren ve birden fazla yargı yetkisinin alanına giren durumlarda hatırı sayılır bir deneyim söz konusudur. Çoğunlukla yüksek, karmaşık borçları veya özkaynak yapılarını içeren bu projelerde; alıcı veya satıcı şirketler, pay sahipleri, yatırımcılar ve finans uzmanlarıyla yakın plan çalışma tercih edilir. Moroğlu Arseven müvekkilin işletme hedeflerini ve eğlence ve konaklama sektörlerinin dinamiklerini göz önünde bulundurarak, bu faktörleri işlemin yapısına, risk dağılımına ve malvarlığı transferlerine yansıtmaktadır.