Gıda İşletmelerinde Yerel, Marjinal ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) yerel gıda işletmelerinin belli satış faaliyetlerine ilişkin gereklilikleri düzenlenmektedir. Yönetmelik kapsamına son tüketicinin yanı sıra bir başka perakendeciye et ve et ürünlerinden çiğ et ve kıyma, süt ve süt ürünleri kapsamındaki çiğ süt, içme sütü, kolostrum, kolostrum bazlı ürünler, çiğ krema ve kaymak dışındaki süt ve süt ürünleri ile bütün halindeki balık ve su ürünlerini arz eden perakende gıda işletmeleri girmektedir.

Yönetmelik, 26 Temmuz 2016 tarihli ve 29782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, gıda işletmelerinin yerel, marjinal ve sınırlı faaliyetlerine ilişkin gereklilikleri düzenlenmektedir.

Yerel, marjinal ve sınırlı faaliyette bulunmak isteyen perakendecilerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın il ya da ilçe müdürlüklerine (“Yetkili Merci”) aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle başvurması gerekmektedir:

  • İşletme kayıt numarası
  • Yerel, marjinal ve sınırlı faaliyet kapsamında arz edilecek hayvansal gıda
  • Yerel, marjinal ve sınırlı faaliyet için belirlenen gerekliliklere uyacağına dair Yönetmelik’in ekinde yer alan taahhütname.

Bu sınırlar içerisinde faaliyet gösteren perakendecilerin arz edilen veya tedarik edilen hayvansal gıdaya ilişkin olarak Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik uyarınca;

  • tutulması gerekli izlenebilirliği sağlayan kayıtları,
  • hijyen konusunda mevzuat hükümlerinin gerektirdiği kayıtları
  • her bir perakendeciye satılan hayvansal gıdanın miktarlarına ilişkin kayıtları tutması gerekmektedir.

Yönetmeliğe uyulmaması halinde uygulanacak idari yaptırımlar açısından 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun ceza hükümlerine atıf yapılmıştır.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte aynı konuyu düzenleyen Gıda İşletmelerinde Yerel, Marjinal ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/52), 26 Temmuz 2016 ve 29782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/28 sayılı Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.