İçeriğe Geç

Tarım sektörünün büyüklüğü, geniş lojistik ve soğuk zincir altyapıları, nüfus yoğunluğu ve coğrafi açıdan hızlı gelişen pazarlara yakınlığı Türkiye’nin bir yiyecek ve içecek üretim merkezi olarak iyi bir konumda olduğunun göstergeleridir. Sektörlerin üretim ve dağıtım zincirleri; oldukça rekabetçi bir ortamda, ticari strateji ve halk sağlığı politikalarıyla iç içe birçok karmaşık yasal düzenlemeyi içermektedir.

Moroğlu Arseven; “tarladan sofraya” sürecinin her aşamasında, bu karmaşık sektörlerin hukuki yönleri hakkında açık ve faydalı öneriler sunar. Moroğlu Arseven bugüne kadar, birçok uluslararası yiyecek ve içecek markasına, Türkiye pazarına girerken, piyasaya yeni ürün sürerken veya üretim ve dağıtım yapılarını elden geçirirken ortaya çıkan hukuki sorunlara yönelik danışmanlık vermiştir.

Moroğlu Arseven; Türkiye ve bölge genelinde, üretim ve dağıtım zincirlerinin herhangi bir kolunda faaliyet gösteren, farklı boyutlardaki yiyecek ve içecek müvekkillerine danışmanlık verir. Bu sektörlerdeki uluslararası şirketlere, Türkiye’deki işlemlerinin başlatılmasında ve sürdürülmesinde, yerli şirketlere ise, yurtdışına açılma çalışmalarında yardımcı olur. Bunlar arasında; tohum ve tarım üreticileri, hayvancılık işleticileri, içerik maddesi, katkı maddesi ve pestisit üreticileri, biyoteknoloji ve GDO geliştiricileri, bira üreticileri, tedarik zinciri lojistik şirketleri, distribütörler, paketleyiciler, şişeleyiciler, ekipman üreticileri, taşımacılar, ihracatçılar, tarımsal emtia tüccarları, toptancılar ve perakendeciler yer alır.

Moroğlu Arseven, yiyecek ve içecek sektörlerinin karşı karşıya olduğu çok çeşitli hukuki konularda ticaret odaklı öneriler geliştirir. Bu öneriler kapsamında; ürün güvenliğini sağlamak, yeni ürünler ve yeni gıdalar geliştirmek, ürün etiketlemesi, sağlık ve beslenme talepleri, reklam kısıtlamaları, ambalajdaki beslenme bilgileri ile alkol ve alerjen uyarıları ele alınır. Müvekkillere; gıda maddeleri ve tıbbi ürünlerin ayrımı, atık vakaları, etkinlik sponsorluğu kuralları, özel etiket veya ana marka ürün yelpazelerinin piyasaya sürülmesi, pestisit kullanımı, biyoteknoloji veya GDO kullanımı, organik üretim kuralları, düzenlenmiş fiyatlandırma ve tesis tescili, denetimler ve uyumluluk konularında destek sağlanır.

Moroğlu Arseven birçok uluslararası yiyecek ve içecek markasına, Türkiye pazarına giriş sürecinin; yeni ürün serilerinin başlatılması, üretim ve dağıtım düzenlemelerinin kontrolü, fesihler ve ilgili uyuşmazlıklar dahil tüm aşamalarında kesintisiz destek vermektedir.Moroğlu Arseven; yiyecek ve içecek alımı, işlenmesi, dağıtımı, nakliyesi ve depolanması için ticari sözleşmeler oluşturma ve bu sözleşmeleri sürdürme konularında özel bir deneyime sahiptir. Bu kapsamda; pazarlık stratejileri geliştirmek, karmaşık müzakerelerde müvekkillere destek vermek, anlaşmalar hazırlamak, detaylı veya tehlikeli incelemeleri yapmak ve müvekkillerin uluslararası sözleşme yaklaşımlarını veya şablonlarını yerelleştirmek gibi ticari sözleşmelerin tüm yönlerini kapsayan bir danışmanlık söz konusudur.

Moroğlu Arseven; yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren müvekkillerin; birden çok rejimi kapsayan mevzuat gerekliliklerini dengeleyerek, mevzuata uyum ve lisanslama stratejilerini planlama ve gerçekleştirmelerine yardımcı olur.

Yiyecek ve içecek sektörleri, halk sağlığı ve güvenliği ile doğrudan ilgili olduğu için sıkı yasal düzenlemelerle karşı karşıyadırlar. Bu sektörlere; reklam kısıtlamaları ve son derece katı olan etiketleme kuralları uygulanmaktadır ve uyulmaması halinde ciddi sonuçlar söz konusu olmaktadır.

Moroğlu Arseven; karşılıksız fesihler, devlet kurumlarıyla olan ilişkiler ve takip eden araştırmalarla ilgilenmek de dahil, yiyecek ve içecek projelerinin tüm aşamalarında devrededir. Danışmanlık kapsamında; önceden ticari ve düzenleyici risk analizleri, sigortacılarla ilgilenmek, iptal bildirimleri taslakları hazırlamak, durumdan etkilenen taraflarla tazminata ilişkin anlaşmalar ve sulh müzakareleri düzenlemek yer alır. Bu sektörlerin karşılaştığı problemler genellikle ‘zaman’ faktörünün önemli olduğu konuları içerir. Müvekkiler bu tür durumlarda; Moroğlu Arseven’in kriz yönetimindeki benzersiz becerisinden yararlanırlar. Kuruluş, kriz yönetimi konusunda deneyim ve haklı bir itibar sahibidir.

Moroğlu Arseven, yiyecek ve içecek sektörlerindeki kuruluşlara; ticaret ve gümrük uygulamaları, vergi, gümrük ve sınır biyogüvenliği konuları ve yiyecek, içecek ve tarım ürünlerinin ithalatı ve ihracatından doğan karmaşık sorunlarda da destek verir

Moroğlu Arseven’in deneyimli fikri mülkiyet ekibi yiyecek ve içecek sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillerin Türkiye’deki fikri mülkiyet haklarını proaktif olarak korumalarına destek olur. Dava takibi, danışmanlık ve uyuşmazlık çözümü destek kapsamındadır. Ayrıca, müvekkillerin fikri mülkiyet çerçevesindeki varlıklarını oluşturmaları, korumaları ve ticarileştirilmeleri konularında rehberlik yapılır. Taklitçileri takip etmek, marka lisanslama anlaşmalarında öneriler geliştirmek, coğrafi işaretler veya ambalaj tasarımları, reklam talepleri, patent ürünleri veya süreci hakkında danışmanlık vermek bu alandaki çalışmalara örnek olarak gösterilebilir. Müvekkillerin marka itibarlarını koruma, mevzuata uyum kapsamında özelleştirilmiş taklitle mücadele ve piyasadan kaldırma projeleri Moroğlu Arseven’in bu konudaki uzmanlık alanlarındandır.

Moroğlu Arseven müvekkillere; Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün işlem ve talepleri hakkında düzenli danışmanlık verir ve müvekkillerin bu gibi devlet kurum ve kuruluşları ile ilişkilerinde stratejik destek sağlar, onları temsil eder. Müvekkillerin çok çeşitli usullere tabii özel izinleri, muafiyetleri ve lisansları almalarına yardımcı olur. Mevzuata ilişkin günlük danışmanlık ile önemli incelemeler ve icra takipleri de destek kapsamında ele alınır.

Yiyecek ve içecek sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkiller, Moroğlu Arseven’in uyuşmazlık çözümü ekibinden; tam kapsamlı ve entegre destek alırlar. Bu kapsamda konuyla ilgili uzmanlar uyuşmazlığın ilk aşamalarında sürece dahil edilir. Danışmanlık kapsamında; müvekkilleri medeni ve idari yargıda, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözümlerinde, stratejik müzakerelerde ve sulh süreçlerinde, ihtiyadi tedbir ve icra davalarında temsil etmek de yer alır. Dağıtım anlaşmaları, etiketleme ve beslenme beyanları, içerik beyanları veya diğer sözleşmesel tüketici konuları hakkındaki uyuşmazlıklarda müvekkillerin temsil edilmesi, bu kapsamdaki çalışmaların örnekleridir.

Moroğlu Arseven; yiyecek ve içecek sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillere; birleşmeler, devralmalar, ortak girişimler, stratejik ortaklıklar, şirket bölünmeleri, devirler ve grup yapılanmaları dahil olmak üzere her türlü büyük kurumsal işlemlerde danışmanlık verir. Özellikle; karmaşık, ticari ve operasyonel faktörlerle aynı anda mücadele gerektiren ve birden fazla yargı yetkisinin alanına giren durumlarda hatırı sayılır bir deneyim söz konusudur. Çoğunlukla yüksek, karmaşık borçları veya özkaynak yapılarını içeren bu projelerde; alıcı veya satıcı şirketler, pay sahipleri, yatırımcılar ve finans uzmanlarıyla yakın plan çalışma tercih edilir. Moroğlu Arseven müvekkilin işletme hedeflerini ve yiyecek ve içecek sektörlerinin dinamiklerini göz önünde bulundurarak, bu faktörleri işlemin yapısına, risk dağılımına ve malvarlığı transferlerine yansıtmaktadır