17 Nisan 2020 tarih ve 2421 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan, Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (“Karar”) ile 15 Ocak 2019 tarih ve 641 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan, Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar’ın 2. maddesi, madde kapsamına gümrük vergisi yanına ek mali yükümlülükler de dahil edilerek aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

  • maddede belirtilen tarife kontenjanları kapsamında yapılacak ithalatta %0 oranında gümrük vergisi ve/veya ek mali yükümlülük oranları,
  • Bunun dışında yapılacak ithalatta ise İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergisi ve/veya ek mali yükümlülük oranları uygulanır.

18 Nisan 2020 tarih ve 31103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nın tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.