Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmelikleri”) 29 Haziran 2017 tarih ve 30109 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Yönetmeliklerin her biri yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, bahsi geçen her bir İhale Uygulama Yönetmeliği kapsamında yapılacak başvurulara ilişkin olarak, yabancı ülkede düzenlenip ihaleye katılım amaçlı sunulacak resmi belgelerin tasdik usullerinde düzenleme ve değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’ne ya da bu yönde sair bir uluslararası sözleşmeye taraf ülkede düzenlenmiş olan belgelerin sunuluş şekillerine ilişkin düzenlemeler nitelik itibariyle korunmuş olup; açıklayıcı ifadelere yer verilmiştir.

Böyle bir sözleşmenin bulunmadığı haller için; eski düzenleme uyarınca ilgili yabancı resmi belgeler ya (i) o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından ya da (ii) sırasıyla o ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmekte olup; yeni düzenleme ile T.C. Konsolosluğu’nda tasdik işlemine ek prosedür getirilmiştir. Buna göre artık tasdik mecburiyetinin kaldırılmasına ilişkin bir sözleşmeye taraf olmayan yabancı ülkelerde düzenlenen resmi belgelerin, düzenlendiği ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğundan önce yine o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir.

İlgili Yönetmeliklerin ekinde bulunan Tip İdari Şartname, Tip Ön Yeterlik Şartnameleri ve Belli İstekliler Arasında İhale Usulüne İlişkin Tip İdari Şartnameler kapsamında sunulacak belgelere ilişkin şartlar da yukarıdaki düzenlemeye uyum sağlayacak doğrultuda güncellenmiştir.

Değişiklik Yönetmeliklerinin tam metinlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.