Mükelleflerin Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca ödemediği tutarların, mükellef lehine olan herhangi bir KDV iadesinden mahsup edilmesinin yolu açıldı. Önceden, Özel Tüketim Vergisi ve KDV iadesi ayrı işlemler olarak kabul edilir ve birbirinden mahsup edilemezdi.

Yeni sistem, 22 Haziran 2017 tarihinden itibaren düzenlenen vergi inceleme raporları için uygulanacaktır. Bu tarihten itibaren, vergi dairesi, hesaplamaları, vergi inceleme raporlarına dayalı olarak yapacaktır.

22 Temmuz 2017 tarihli ve 30104 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin tam metnine bu linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.