Uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında uluslararası düzeyde sunulan sağlık hizmetlerinin asgari hizmet sunum standartları, uluslararası sağlık turizmi hizmetlerinde faaliyet yürütecek sağlık kuruluşları ile aracı kuruluşların yetkilendirilmesi ve bu faaliyetlerin denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

 • Uluslararası sağlık turizmi kapsamında faaliyette bulunabilmek için, 13 Temmuz 2018 tarihine kadar sağlık tesisinin ve aracı kuruluşun uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi alması zorunludur. Bu Yönetmelik kapsamında sunulacak uluslararası sağlık turizmi kapsamında verilen sağlık hizmeti bedeli Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenecektir.
 • Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisinde, uluslararası sağlık turistinin kabul, kayıt, teşhis, tedavi, faturalandırma, taburculuk, tercümanlık ve aracı kuruluşlarla ilgili iş ve işlemlerin koordinasyonu ile görevli uluslararası sağlık turizmi birimi oluşturulur.
 • Uluslararası sağlık turizmi biriminde bir tabip uluslararası sağlık turizmi birimi sorumlusu olarak görevlendirilir ve Müdürlüğe bildirilir.
 • Uluslararası sağlık turizmi sorumlusu ve uluslararası sağlık turizmi birimi sorumlu yardımcısı olarak görevlendirileceklerin;
  • Türkiye’de sanatını yapmaya yetkili olmak,
  • Yabancı dil bilgisine sahip olmak,
  • Türkiye’de iki yılı kamu ve özel sağlık kuruluşlarında olmak üzere, en az beş yıl meslek icrası yaptığını gösteren belge sağlamak şartlarını yerine getirmeleri gerekir.
 • Uluslararası sağlık turizmi biriminde, sorumlu müdür dahil yabancı dil bilen en az iki personel istihdam edilmelidir. Bilinen yabancı dillerden birinin İngilizce olması zorunludur.
 • Uluslararası sağlık turizmi ile ilgili olarak Yönetmelik çerçevesinde yetki verilmemiş sağlık tesisi ve aracı kuruluşlar tarafından bilgilendirme ve tanıtım yapılamaz.
 • Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik 13 Temmuz 2017 tarih ve 30123 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.