Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“İnternet Yönetmeliği”), Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Lisans Yönetmeliği”) ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Karasal Yayın Lisansı ve Sıralama İhalesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“İhale Yönetmeliği”) 18 Mayıs 2021 tarihli ve 31485 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

İnternet Yönetmeliği ile; Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik’in 7. maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi ve 8. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen imza sirküleri ibraz etme zorunluluğu kaldırıldı.

Lisans Yönetmeliği ile; Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmelik’in medya hizmet sağlayıcı kuruluşların lisans başvurusunda vermeleri gereken belgelere ilişkin 13. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan imza sirküleri ibraz etme zorunluluğu kaldırıldı.

İhale Yönetmeliği ile; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Karasal Yayın Lisansı ve Sıralama İhalesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in ihale başvurusunda istenen bilgi ve belgelere ilişkin 13. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan imza sirküleri ibraz etme zorunluluğu kaldırıldı.

İnternet Yönetmeliği’ne bu bağlantıdan, Lisans Yönetmeliği’ne bu bağlantıdan ve İhale Yönetmeliği’ne bu bağlantıdan  ulaşabilirsiniz.