5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun madde 16 uyarınca aşağıda belirtilen hükümleri ihlal eden sorumlular hakkında idari para cezası verilmesi öngörülmüştür:

  • Lisans almaksızın lisansa tâbi LPG taşıma faaliyetlerinin yapılması durumunda 500.000 Türk Lirası
  • Otogaz bayilerinde LPG tüpü dolumu ve satışı yapılması ve LPG tüpü dolumuna yarayan alet, makine ve teçhizatın istasyon dâhilinde bulundurulması halinde 250.000 Türk Lirası
  • Sorumlu müdür ve eğitime yönelik düzenlemelerin ihlali durumunda000 Türk Lirası

Söz konusu idari para cezalarına ilişkin düzenlemelerin maktu idari para cezası olması gerçeği karşısında; her ihlal için aynı miktarda para cezası öngörülmesinin hukuk devletinin gereği olan adalet ve hakkaniyet ilkeleri ile bağdaşmadığı iddiası ile Anayasa’nın 2. Maddesine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

Anayasa Mahkemesinin 2016/161 K. sayılı ve 12 Ekim 2016 tarihli kararı uyarınca, ağıdaki gerekçelerle söz konusu idari para cezasına ilişkin düzenlemelerin Anayasa’ya aykırı olmadığı hükmüne varılmıştır:

  • LPG’nin teknik gerekliliklere ve mevzuata uygun güvenli bir biçimde taşınması, otogaz veya tüp satışı ile otogaz faaliyetlerinin kamu can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden konular olması,
  • Takdir edilen maktu para cezalarının caydırıcılık fonksiyonu yerine getirmesi,
  • Hangi eylemlerin kabahat sayılacağı, bunlara uygulanacak yaptırımın türü ve ölçüsünün belirlenmesinin kanun koyucunun takdirinde olması,
  • Kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamında söz konusu fiilleri kabahat olarak belirlemesi ve bunun karşılığında idari para cezası görmesinin kamu yararını sağlamaya yönelik olması,
  • Maktu olarak belirlenen idari para cezalarının fiili işleyenler üzerinde ekonomik durumlarına göre farklı etkiler doğursa dahi bu durumun adalet ve hakkaniyet ilkelerine aykırı olmaması,
  • Kanun koyucunun, söz konusu idari para cezalarını takdir yetkisi kapsamında aykırılığın meydana getirebileceği neticeleri dikkate alarak düzenlemesi

Bu linke tıklayarak Anayasa Mahkemesi kararının tam metnine ulaşabilirsiniz.