Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Getiren Yönetmelik”) Resmi Gazete’de yayımlandı.

Geçmişte, 29232 sayılı ve 10 Ocak 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’yle birlikte rakiplere ait isim, marka, logo, diğer ayırt edici şekil veya ifadeler ile ticaret unvanı veya işletme adlarına yer verilmesine ilk kez izin verilmişti.

Ancak bu hükmün yürürlük tarihi üç kez ertelenmişti. En son 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemede yasa koyucu değişikliğe gitti.

Değişiklik Getiren Yönetmelik’le birlikte, karşılaştırmalı reklam “tanıtımı yapılan mal veya hizmete ilişkin hususlarla aynı amaca ya da aynı ihtiyacı karşılamaya yönelik rakip mal veya hizmetlere ilişkin hususların karşılaştırıldığı reklamlar” olarak tanımlanmaktadır. Yeni düzenlemede açık şekilde rakiplere ait ürün adı, marka, logo, ticaret unvanı, işletme adı veya diğer ayırt edici unsurlara yer verilmesi yasaklanmıştır. Buna göre, işletmeler reklam faaliyetlerinde kendi ürünlerine ilişkin özellikleri ancak rakiplerinin ismine ve markalarına yer vermeden karşılaştırabilecektir.

Değişiklik Getiren Yönetmelik ayrıca Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan gıda ve içecekler listesinin kırmızı kategorisinde yer alan ve aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıda ve içeceklerin reklamları hakkında sınırlandırmalara da yer vermektedir. Buna göre:

  • Çocuklara yönelik radyo ve televizyon programlarının başında, sonunda veya program esnasında ve münhasıran çocuklara yönelik tasarlanan diğer her türlü mecrada bu ürünlere ilişkin reklam yapılamaz.
  • Çocuk programları dışında yapılan reklamlarda ise Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek dengeli beslenmeye teşvike yönelik ifadelere yer verilmelidir. Bu ifadeler televizyonlarda ekranın alt kısmında akan bant biçiminde, diğer mecralarda ise o mecraya uygun şekilde sözlü veya yazılı olarak yapılacaktır.
  • Bu ürünlerin satışını arttırmak için ürünle birlikte çocukların ilgi alanlarına ve beğenilerine yönelik hediyeler verilemez ve benzeri hiçbir pazarlama tekniği uygulanamaz.

Diğer yandan, aşağıdakilerin reklamının yasak olduğu açıkça belirtilmiştir:

  • Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri
  • Yasadışı bahis ve kumar oyunları
  • Sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatları ve hizmetleri
  • Her türlü ateşli veya ateşsiz silah, silah üreticisi ve satıcıları.

Kırmızı listede yer alan gıda ve içeceklere ilişkin düzenleme 30 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olup diğer hükümler yayım tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

30639 sayılı ve 28 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Değişiklik Getiren Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.