Karşılaştırmalı reklamlara ilişkin düzenlemenin yürürlük tarihi ikinci kez ertelenmiş olup, söz konusu düzenlemenin uygulanması ancak 1 Ocak 2018’den itibaren mümkün olabilecektir. Bu tarihten itibaren, rakiplerin isim, marka, logo veya diğer ayırt edici şekil veya ifadeleri ile ticaret unvanı veya işletme adlarına reklamlarda yer verilebilecektir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu linkten ulaşılabilir. Ayrıca, gıda ürünleri ve elektronik haberleşme hizmetleri için özel bazı hükümler getirilmiştir.

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik “Değişiklik Yönetmeliği” 4 Ocak 2017 tarih ve 29938 sayılı ve Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Değişiklik Yönetmeliği’nde gıda ürünlerinin karşılaştırmalı reklamına yönelik bazı özel düzenlemeler öngörülmüştür: Gıda ürünleri sağlık beyanı kapsamına giren hususlar karşılaştırmaya konu edilemeyecekken, beslenme beyanına ilişkin konular ilgili mevzuata uygun şekilde karşılaştırılabilecektir.

Diğer yandan, Değişiklik Yönetmeliği’nde elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin reklamlara yönelik özel düzenlemeler yer almaktadır. Buna göre, elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin reklamlarda, aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

  • İnternet hızının veya kapsama alanının belirtilmesi durumunda; vaat edilen hızın veya kapsama alanının altyapı, coğrafi şartlar, şebeke yoğunluğu, kullanılan cihaz, bina konumu gibi etkenlere bağlı olarak değişebileceği bilgisi ortalama tüketicinin algılayabileceği süre ve biçimde verilecektir.
  • Test veya laboratuvar koşullarında geçerli olan internet hızlarına, tüm tüketicilerin ulaşabileceği algısı oluşturulamaz. Bu koşullarda elde edilen hızların, reklama konu edilmesi halinde, test veya laboratuvar koşullarında geçerli olduğu bilgisi dış ses veya durağan yazı olarak ana vaatte belirtilecektir.
  • Sunulan hizmette; adil kullanım kotası, hız kotası ve benzeri sınırlamaların bulunması durumunda bu husus açıkça belirtilecektir.

1 Ocak 2018 tarihine kadar 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Geçici Madde 1/3 hükmü uyarınca karşılaştırmalı reklamlara ilişkin Ticari Reklam ve İlânlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 11. maddesi uygulama alanı bulmaya devam etmekte olup, ilgili madde uyarınca “Karşılaştırılan mal, hizmet veya marka adının” reklam içerisinde belirtilmesi yasaklanmıştır.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.