1 Ocak 2017 tarihinden itibaren, Türk vatandaşı ve 45 yaşını doldurmamış çalışanlar işverenleri tarafından otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dâhil edileceklerdir. Çalışanlar, emeklilik sistemine katıldıklarının kendilerine bildirildiği tarihten itibaren iki ay içinde cayma haklarını kullanarak sistemden çıkabileceklerdir (daha fazla bilgi). Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi’ne geçiş takvimi ve sistemin işleyişi ile ilgili detaylar ikincil mevzuat ile düzenlenerek Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu kapsamda, Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dâhil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 2 Ocak 2017 tarih ve 29936 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik ile;

  • kademeli geçiş takvimi,
  • emeklilik planına dâhil edilecek işyerleri ile çalışanları,
  • çalışanların ücretinden kesilecek katkı payı oranı,

hususlarına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.

Yönetmelik uyarınca, kamu ve özel sektör çalışanları aşağıda aşağıdaki takvim doğrultusunda sisteme kademeli olarak dâhil edileceklerdir:

Çalışan sayısının belirlenmesinde, birden fazla işyeri olan işverenler için bütün işyerlerindeki çalışanların toplamı göz önünde bulundurulacaktır.

Çalışan katkı payı, ilgisine göre çalışanın prime esas kazancının veya emeklilik keseneğine esas aylığın %3’üne karşılık gelen tutardır. Bu tutar işveren tarafından çalışanın ücretinden kesilerek ilgili emeklilik şirketine aktarılır.

Çalışanın kapsama alınma tarihinden önceki bir döneme ilişkin olarak çalışması karşılığında aldığı ücretten çalışan katkı payı kesintisi yapılmaz.

Bu linke tıklayarak Yönetmelik’in tam metnine ulaşabilirsiniz.