Türk Patent ve Marka Kurumu (“TürkPatent”) tescilli coğrafi işaretlerin kullanım hakkı için Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) ve Uygulama Yönetmeliği (“Yönetmelik”) kapsamında öngörülen bildirim yükümlülüğüne ilişkin süreleri ilan etti.

SMK uyarınca tescilli coğrafi işaretler sicilde belirtilen şartlara uygun olan ürünlerin üretimi veya pazarlamasında faaliyet gösterenler tarafından kullanılabilmektedir. Bununla birlikte coğrafi işaretleri tescil ettirenlerin de coğrafi işaretlere ilişkin faaliyet gösterenlerin listelerini tutmaları gerekmektedir.

Yasal düzenleme, üretici olmayıp ürünlerin tescile konu özelliklerine tedarik zincirinde yer alarak katkıda bulunan kişiler yönünden istisnai bir bildirim yükümlülüğü öngörmektedir. Buna göre 10 Ocak 2017’den sonra tescil edilen coğrafi işaretler için tedarik zincirinde faaliyet gösteren taraflar, tescilin bültende yayımlanmasını izleyen altı ay içerisinde tescil ettirene bildirimde bulunmalıdır. Şayet ilgili faaliyetlerin tescil sonrası başlatılması planlanıyor ise altı aylık süre faaliyetlere başlama tarihi itibarıyla işleyecektir. Sadece satış işlemleri gerçekleştiren taraflar için bildirim yükümlülüğü öngörülmemektedir.

10 Ocak 2017 öncesi tescili gerçekleşen coğrafi işaretler için bildirim süresi Yönetmelik kapsamında 10 Temmuz 2017 olarak belirlenmiş olup bu tarih de halihazırda TürkPatent tarafından ilan edilmiştir.

Duyurunun Türkçe metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.