Kişisel Verileri Koruma Kurumu, arama motorları özelinde ilgili kişinin unutulma talebine dair haklarını düzenleyen rehber (“Rehber”) yayımladı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından uygulamada unutulma hakkı olup olmadığı ve/veya nasıl kullanılacağına dair tartışmaları netleştirme amacı ile yayımlanan Rehber, ilgili kişiler nezdinde bu hakkın kullanılabilir olduğunun bir kez daha altını çizmiş oldu. Rehber’de başlıca aşağıdaki hususlar dile getirilmektedir:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde unutulma hakkına ilişkin spesifik bir düzenleme olmamakla birlikte, işbu hakkı sağlamaya yönelik farklı düzenlemeler mevcuttur.

Anayasa’nın 20. maddesindeki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme ve bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkını kapsar.

KVKK’nin 4. maddesi kişisel verilerin işlenmesine ilişkin genel ilkeleri, 7. maddesi kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesini, 11. maddesi ise kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkının da yer aldığı ilgili kişinin haklarını düzenlemekte olup; işbu maddeler unutulma hakkının dayanağıdır.

KVKK uyarınca, unutulma hakkının tesisi mümkündür, unutulma hakkının ayrı bir hak olarak tanımlanmasına gerek yoktur. İlgili kişilerin bu hakka yönelik talepleri yerine getirilmelidir. Zira, Kurul’un 23 Haziran 2020 tarihli ve 2020/481 sayılı Kararı’nda da (“Karar”) ilgili kişinin arama motorlarında kendi adı ve soyadıyla yapacağı bir arama sonucunda gösterilen sonuçların indeksten çıkarılmasına yönelik talepte bulunabileceğine ve veri sorumlusu arama motorları tarafından reddedilmesi veya taleplerine cevap verilmemesi hâlinde Kurul’a başvuruda bulunulurken aynı zamanda doğrudan yargı yoluna başvurmalarının da mümkün olduğuna hükmetmiştir.

Unutulma hakkının ilgili kişiler tarafından her koşulda ileri sürülebilen mutlak bir hak olmaması gerekçesi; Kurul’un da Karar’ında atfettiği denge testine istinaden her somut olay özelinde değerlendirme yapılması gerekliliğidir.

Kurul’un Karar’ında da belirtildiği şekilde değerlendirmede dikkate alınacak ve her somut olay üzerinde incelenecek kriterler aşağıdaki gibidir:

 • İlgili kişinin kamusal yaşamda önemli bir rol oynaması,
 • Arama sonuçlarının öznesinin çocuk olması,
 • Bilginin içeriğinin doğruluğu,
 • Bilginin kişinin çalışma hayatı ile ilgisi,
 • Bilginin ilgili kişi hakkında hakaret, onur kırıcı, iftira niteliğine sahip olması,
 • Bilginin özel nitelikli kişisel veri niteliği taşıması,
 • Bilginin güncelliği,
 • Bilginin kişi hakkında önyargıya sebep olması,
 • Bilginin kişi açısından risk doğurması,
 • Bilginin kişinin kendisi tarafından yayımlanma durumu,
 • İçeriğin gazetecilik faaliyeti kapsamında işlenen verileri kapsaması,
 • Bilgilerin yayınlanmasında yasal zorunluluk olması,
 • Bilginin ceza gerektiren bir suçla ilgili olması

şeklinde belirlenmiştir

Rehber’in tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.