31 Temmuz 2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2810 sayılı ve 2811 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları uyarınca İş Hukuku alanında COVID-19 sebebiyle alınan bazı önlemlerin süreleri uzatılmıştır. Buna göre;

  • 2810 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca kısa çalışma ödeneğinden faydalanma, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay süreyle uzatılmıştır.
  • 2811 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca iş akdinin feshi yasağı ve işçileri ücretsiz izne çıkarma hakkı 17 Ağustos 2020 tarihinden itibaren bir ay süreyle uzatılmıştır.

2810 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı:

2706 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca; işveren 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneğine başvurmuş ise bu ödeneğin süresi; yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışma ödeneği almaya hak kazanmış aynı çalışanlar için aynı şartları aşmamak kaydıyla bir ay süreyle uzatılmıştı. Anılan ek süreler;

  • Kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren,
  • Kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışmanın bitiş tarihinden itibaren

başlamıştı.

2810 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca, kısa çalışma ödeneğine ilişkin süreler yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde ve yukarıda belirtilen ilk bir aylık sürenin bitiminden itibaren bir ay daha süre ile uzatılmıştır.

2811 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı:

Anılan karara göre,

  • İşverenlerin, çalışanlarının iş akitlerini fesih yasağının süresi ve
  • İşverenlerin işçileri kısmen veya tamamen ücretsiz izne çıkartma haklarının süresi

bir ay süreyle uzatılarak 17 Eylül 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

2810 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın tam metnine bu bağlantıdan, 2811 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın tam metnine ise bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.