Karar, KOBİ vasfını haiz işletmeler ve KOBİ kapsamında sayılan esnaf ve sanatkâr, serbest meslek mensubu, tarımsal işletme ve çiftçiler ile KOBİ tanımı dışında kalan diğer yararlanıcıların finansmana erişim imkânlarının kolaylaştırılması ve geliştirilmesini sağlamak için, kredi garanti kurumlarına ortak olan bankalar ile finansal kiralama şirketlerine Hazine Müsteşarlığı (“Hazine”) tarafından sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasların düzenlenmesini amaçlamaktadır.

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin 2016/9538 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (“Karar”) 22 Kasım 2016 Tarihli ve 29896 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Karar uyarınca, Hazine tarafından sağlanacak olan destek, Müsteşarlık ile protokol imzalaması koşuluyla Kredi Garanti Fonu A.Ş (“Kurum”) aracılığı ile sağlanır.

Karar ile getirilen önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • Şubat 2015 tarihli kararda özel hükümler başlığı altında “Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, Kadın girişimciler, İmalat sanayii yatırımları, gemi inşa sanayii ve Seyahat acentelerine ilişkin hükümlere yeni kararda yer verilmemiştir.
  • Yeni kararda sektör spesifik hükümler kaldırıldığından dolayı, gemi inşa sanayi kredilerine sağlanabilecek kefaletlere ilişkin 2 milyar TL’lik üst sınır kalkmıştır. Yeni kararda, sağlanacak kefaletlere ilişkin sektörel üst sınırlar öngörülmemiştir.
  • Karar kapsamında Kurum tarafından verilebilecek kefaletlerin toplam bakiye tutarı 10 milyar TL’den 20 milyar TL’ye çıkarılmıştır. Müsteşarlık tarafından Kuruma aktarılabilecek kaynağın tutarı 1 milyar TL’den 2 milyar TL’ye çıkarılmıştır.
  • Temerrüt sonrası takip süreçleri kredi verenler tarafından, Eximbank aracılığı ile %100 kefalet sağlanan ihracatçı kredilerinin temerrüt sonrası takip işlemleri ise Kurum tarafından yürütülür.
  • Karar ile Kurum tarafından yararlandırıcılara kullandırılan kredilerden kaynaklanan tazminlerin Müsteşarlık tarafından karşılanacağı bir Portföy Garanti Sistemi tanıtılmıştır.

Karar’ın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.