Rekabet Kurulu (“Kurul”), 06.12.2016 tarihli toplantısında Türk Eczacılar Birliği İktisadi İşletmesi’nin yurtdışı ilaç tedarikçileriyle yaptığı münhasırlık içeren anlaşmaları 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu’nun 6. maddesi kapsamında değerlendirmiş ve söz konusu teşebbüse idari para cezası uygulamıştır. Kurul’un konu hakkındaki kısa kararı 6.12.2016 tarihinde yayımlanmıştır.

Yürürlükteki mevzuat kapsamında, Türkiye’de ruhsatı bulunmayan ya da ruhsatlı olmasına karşın çeşitli nedenlerle piyasaya arz edilemeyen ilaçları Türkiye’ye getirmek isteyen teşebbüslerin Sağlık Bakanlığı’ndan yetki alması ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol imzalaması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olmakla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol imzalayıp imzalamadıkları kamuya açık kaynaklardan tespit edilemeyen bazı teşebbüslerin yurtdışı ilaç tedarikçilerinden ilaç temin edememeleri üzerine Rekabet Kurumu’na yaptıkları şikâyeti değerlendiren Kurul,

  • Türk Eczacılar Birliği İktisadi İşletmesi’nin yurtdışından ilaç temini pazarında hakim durumda bulunduğuna,
  • Türk Eczacılar Birliği İktisadi İşletmesi’nin yurtdışı ilaç tedarikçileriyle münhasırlık içeren anlaşmalar yapmasının hakim durumunu kötüye kullanma teşkil ettiğine,
  • Söz konusu ihlalin, Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik kapsamında “diğer ihlaller” kapsamında değerlendirileceğine, ihlalin bir yıldan uzun ve beş yıldan kısa sürdüğüne ve bazı hafifletici nedenleri bulunduğuna,

hükmetmiştir.

Bu kapsamda Kurul, Türk Eczacılar Birliği İktisadi İşletmesi’ne 2015 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirlerinin takdiren, %1,5 oranında olmak üzere 18.062.307, 32 TL idari para cezası verilmesine karar vermiştir.

Ayrıca, dikkat çekçi bir diğer nokta da Kurul’un, yurtdışından ilaç temini pazarının rekabete açılmasına yönelik T.C. Sağlık Bakanlığı’na ve T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’na görüş gönderilmesine karar vermesidir.

Rekabet Kurulu’nun kısa kararının tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.