Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da yapılan değişiklik ile araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referans laboratuvarı, ilaç ve tıbbi cihaz analiz ve kontrol laboratuvarı ile deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına alındı.

17 Ağustos 2017 tarih ve 30157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (“Değişiklik Karar”) kapsamında, söz konusu yatırımlar hangi bölgede yapılırsa yapılsın beşinci bölge teşviklerinden yararlandırılacak. Bu kapsamda, bu alanda yatırım yapacak yatırımcıların aşağıda anılan teşviklerden yararlanması sağlandı:

  • Yatırıma katkı oranı %40 olmak üzere kurumlar vergisine indirim uygulanması,
  • 7 yıl süreyle sigorta primi işveren hissesi desteği,
  • Faiz desteği,
  • Gümrük vergisi muafiyeti ve
  • KDV istisnası.

Değişiklik Karar’ın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.