Türkiye yeraltı maden işçilerinin çalışma saatlerinin kısıtlanmasının yanı sıra, işçilerin fazla çalışmaya ilişkin onaylarının alınması ve iptaline ilişkin kurallarda çeşitli güncellemeler yaptı.

Başlıca değişiklikler ve bunlara ilişkin açıklamalar şu şekildedir:

 • Fazla çalışma için çalışandan her yıl Ocak ayında onay alınmasına gerek kalmamıştır.
 • Fazla çalışmaya ilişkin çalışan onayı artık sözleşmenin yapılması esnasında veya yürürlüğe girmesinden sonra alınabilir.
 • İşçiler fazla çalışma için verdikleri onayı otuz gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunarak geri alabilecektir.
 • Birincil mevzuat uyarınca, yeraltı maden işçilerinin çalışma saatlerine ilişkin çeşitli hükümler getirilmiştir:
  • İş Kanunu’nda belirtilen zorunlu nedenler veya olağanüstü haller dışında çalışanların fazla mesai yapması önlenmiştir.
  • Çalışma saatleri günde en çok yedi buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk saat olacak şekilde düzenlenmiştir.
  • Fazla çalışma ücretleri, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yüz artırılması şeklinde hesaplanacaktır. (ör: 37.5 saat)
 • Turizm sektöründe çalışan işçilerin, dört aylık süre içinde haftalık ortalama çalışma süresinin kırk saati aşamayacağı düzenlenmiştir.

25 Ağustos 2017 tarih 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ilgili yönetmeliklerin tam metnine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: