7 Nisan 2020 tarihli ve 31092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limon İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2020/7) (“Tebliğ”) uyarınca, 0805.50.10.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu ve “taze limon (kurutulmuş hariç)” olarak tanımlanan eşyaların ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ön izni aranacaktır.

Tebliğ hükümleri, 7 Nisan 2020 tarihinden önce tescil edilmiş beyannamelere ilişkin olarak uygulanmayacağı gibi, 7 Nisan 2020 tarihinden 31 Ağustos 2020 (bu tarih de dahil olmak üzere) tarihine kadar uygulanacaktır.

Tebliğ’in tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.