Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan ve madenlerin aranması, çıkarılması, hazırlanması/zenginleştirilmesi veya depolanması sonucunda ortaya çıkan atıkların yönetilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Maden Atıkları Yönetmeliği, 29417 numara ve 15 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete’de (“Maden Atıkları Yönetmeliği”) yayımlanmış ve Maden Atıkları Yönetmeliğinin yürürlük tarihi yayımından bir sene sonra olarak, yani 15 Temmuz 2016 şeklinde düzenlenmiş idi.

29772 sayı ve 16 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Maden Atıkları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Tadil Yönetmeliği”) ile Maden Atıkları Yönetmeliği’nin 24. Maddesinde değişiklik yapılmıştır. Tadil Yönetmeliği uyarınca, Maden Atıkları Yönetmeliği’nin yürürlük tarihi 15 Temmuz 2016 yerine 15 Temmuz 2017 olacak şekilde değiştirilmiştir.

Maden Atıkları Yönetmeliği’ne ilişkin MA Gazette’nin 3. Sayısında yayımlanmış yazımıza bu linkten, Maden Atıkları Yönetmeliği’ne bu linkten ve Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine ise, bu linkten ulaşabilirsiniz.