Maliye Bakanlığı 2017 yılı için yeniden değerleme oranını %14,47 olarak belirlemiştir. Yeniden değerleme oranı, çeşitli vergileri, idari para cezalarını ve diğer parasal değerleri yıllık olarak güncellemek için kullanılmaktadır. Bu oran 2017 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. 2016 yılı için yeniden değerleme oranı %3,83 olarak belirlenmişti.

2017 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı 11 Kasım 2017 tarih ve 30237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 484 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”) ile belirlenmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 298’inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.