30 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (“WIPO”) Nice Sınıflandırması on birinci edisyonu ile uyumlu düzenlemeler getiren Türk Patent ve Marka Kurumu (“TPMK”) nezdindeki tescil başvurularına ait mal ve hizmetlerin sınıflandırılmasına ilişkin 2016/02 No’lu Tebliğ (“Tebliğ”) 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

Tebliğ 2014/02 No’lu tebliğde yer alan bazı mal ve hizmetlere dair alt sınıf başlıklarına ek açıklamalar getirmesinin yanı sıra, “Elektrik Enerjisi” ve “Sosyal Ağ Oluşturma Hizmetleri” gibi çeşitli yeni alt sınıf başlıklarına yer vermekte ve ulusal sınıflandırmada WIPO uygulamaları ile çelişkili bulunan çeşitli sınıflarda yer alan bazı mal ve hizmetleri yeniden sınıflandırmaktadır.

Tebliğ TPMK tarafından yürütülecek olup, Tebliğ uyarınca Tebliğ ekinde yer alan mal ve hizmetler ile birebir örtüşmeyen malların, Nice sınıflandırması kapsamında aynı Nice sınıfında bulunan ve benzer nitelik, fonksiyon veya amaca sahip olan mallarla veya hizmetlerle aynı kapsamda değerlendirilmesi öngörülmektedir.

Tebliğ ve değişikliklerin koyu renk ile belirtilmekte olduğu mal ve hizmet listesine bu link tıklayarak ulaşabilirsiniz.