Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, vadesine en çok üç ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını %8,75 ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını %9,75 olarak tespit etmiştir.

Faiz oranları, 31 Aralık 2016 tarih 29935 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.