18 Şubat 1963 tarih ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda (“MTV Kanunu”) değişiklikler yapan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Kanun”) 28 Kasım 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

31 Aralık 2017’den sonra kayıt ve tescil olan araçlar için, yıllık motorlu taşıt vergisi tutarının hesaplanmasında aracın yaşına ve motor hacmine ek olarak, aracın değeri de artık dikkate alınacaktır. Bu tarihten önce kayıt ve tescil olan araçlar içinse, sadece yaş ve motor hacmi kriteri dikkate alınacaktır.

MTV Kanunu madde 2’de yapılan değişiklikle, kanuna taşıtların teslim, ilk iktisabı ve ithalinde, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eden değer olarak tanımlanan “taşıt değeri” kavramı eklenmiştir.

MTV Kanunu madde 5’te yapılan değişiklikle, ödenecek yıllık motorlu taşıt vergisi tutarının hesaplanmasında, taşıt yaşı ve motor hacmine ek olarak taşıt değeri kriteri de eklenmiştir. Aynı taşıt yaşına ve motor hacmine sahip olan taşıtlardan, taşıt değeri yüksek olanının ödenecek yıllık vergi tutarı daha yüksek olacak şekilde değişiklik yapılmıştır.

Kanun’un ilgili maddeleri yayım tarihi olan 28 Kasım 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Son olarak Torba Kanun ile MTV Kanunu’na eklenen geçici 8. madde ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen taşıtlara ilişkin taşıt değeri dikkate alınmaksızın sadece motor silindir hacmi ve taşıt yaşının dikkate alındığı ayrı bir vergilendirme tarifesi belirlenmiştir.

Torba Kanun’un tam metnine ve ilgili tariflere bu linkten ulaşabilirsiniz.