İçeriğe Geç

Otomotiv ve otomotiv yan sanayi sektörü Türkiye’nin üretim kapasitesinin ve genel ekonomisinin önemli bir bölümüdür. Türkiye ürettiği yüksek miktarda otomotiv üniteleriyle Orta ve Doğu Avrupa bölgesinin lideri konumundadır. Büyük yatırımlar, üretim tesislerindeki gelişmeler ve Türkiye’de üretim yapan küresel oyuncuların yeni otomotiv modelleri eklemesiyle üretim daha da artmıştır. Otomotiv orijinal malzeme üreticileri (OEM) 40,000 çalışanıyla Türkiye’nin üretim endüstrisinin en büyük işverenlerinden biridir. Bu kapsamda fren sistemlerinden, cam sistemlerine ve yakıt devrelerine kadar tüm kollarda üretim yapılmaktadır.

Hükümet; otomotiv sektörünü temel stratejik sektör olarak tanımlamış, bu sektörün kalkınmasını teşvik ve sektördeki rekabeti arttırmak amacıyla stratejik reformlar başlatmıştır. Bu stratejik reformların kapsamında; çevre dostu elektrikli araç üretimini teşvik amacıyla vergi sistemini değiştirmek veya belirli miktarların üzerindeki ya da belirli bir coğrafi bölgedeki otomotiv yatırımları için teşvikler sunmak yer alır. Hükümetin otomotiv sektörüyle ilgili iki ana hedefi vardır; Türkiye’yi otomotiv üretim ve ihracat merkezi haline getirmek ve yerli otomotiv markasının seri üretimini gerçekleştirmek. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) mevcut pazarlara ek olarak İran, Hindistan ve Çin otomotiv pazarları da dahil olmak üzere, yeni pazar arayışında olduklarını açıklamıştır.

Moroğlu Arseven; üretim, dağıtım ve tamir zincirleri dahil, otomotiv ve otomotiv yan sanayi sektörlerinin tüm kollarındaki müvekkillere destek sağlar. Bu müvekkiller çoğunlukla; üreticiler, distribütörler, tedarikçiler ve acentelerdir. Müvekkiller yurtiçi veya yurtdışı pazarlara, hem orijinal, hem de yan sanayi otomotiv parçaları üretimi ve dağıtımı yapmaktadır. Moroğlu Arseven, bu sektörlerdeki yerel ve global trendleri, gelişmeleri aktif şekilde takip eder. Bu sayede müvekkillerin risklerini azaltmaya yönelik stratejiler üretme olanağı bulur.

Moroğlu Arseven; bu alanda, farklı hukuk alanlarını birleştiren bir yaklaşımla çalışmayı tercih eder. Bu yaklaşım; otomotiv sektörüyle ilgilenen müvekkillerin ticari, yasal, rekabet, finans, vergi, gümrük ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin kapsamlı ve etkin bir danışmanlık desteği almasını sağlar. Ayrıca; tedarik zincirindeki spesifik pozisyonları hakkında da bilgi edinirler.

Moroğlu Arseven müvekkillerin dağıtım ağları oluşturması, sürdürmesi ve sonlandırması konularına yönelik, her türlü müzakere ve uyuşmazlık çözümü süreçleriyle ilgili son derece deneyimlidir.

Moroğlu Arseven; Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’nın işlemleri ve talepleri hakkında düzenli danışmanlık desteği verir ve müvekkillere; bu kurumlarla olan ilişkilerinin her aşamasında stratejik destek sağlar.

Müvekkillerin; çok çeşitli usullere tabii özel izinleri, muafiyetleri ve lisansları almalarına yardımcı olur. Moroğlu Arseven; mevzuata ilişkin günlük danışmanlık desteği ile birlikte önemli incelemeleri ve icra takiplerini de yürütür.

Moroğlu Arseven’in uyuşmazlık çözümü ekibi otomotiv sektöründe faaliyet gösteren müvekkillere tam kapsamlı ve entegre destek sağlarken, konuyla ilgili uzmanları uyuşmazlığın ilk aşamalarında sürece dahil eder. Ekibin verdiği destek; müvekkilleri medeni ve idari yargıda, tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözümlerinde, stratejik müzakerelerde ve sulh süreçlerinde, ihtiyadi tedbir ve icra davalarında temsil etmeyi içerir. Dağıtım, tedarik ve lisans işlemleri ile ürün yükümlülüğüne ilişkin iddialarla ve ihmal iddialarıyla ilgili uyuşmazlıklarda müvekkilleri temsil etmek bu kapsamdaki çalışmalara örnek olarak gösterilebilir.

Moroğlu Arseven’in deneyimli fikri mülkiyet ekibi otomotiv sektöründe faaliyet gösteren müvekkillerin Türkiye’deki fikri mülkiyet haklarını proaktif (“geleceğe yönelik” de diyebiliriz) olarak korumalarına destek olur. Dava takibi, danışmanlık ve uyuşmazlık çözümü destek kapsamındadır. Ayrıca, müvekkillerin fikri mülkiyet çerçevesindeki varlıklarını oluşturmaları, korumaları ve ticarileştirilmeleri konularında rehberlik yapılır. Sahte yedek parçalarla ve taklit ürünlerle veya tasarım hakları ihlalleriyle mücadele etmek bu çalışmaların örneklerindendir. Moroğlu Arseven ekibi; GPS, kontrol ve bilgi-eğlence sistemleri gibi yazılımlara ilişkin telif hakları ihlalleri hakkında da danışmanlık sağlar.

Moroğlu Arseven, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren müvekkillere; birleşmeler, devralmalar, ortak girişimler, stratejik ortaklıklar, şirket bölünmeleri, devirler ve grup yapılanmaları dahil olmak üzere her türlü büyük kurumsal işlemlerde danışmanlık sağlar. Özellikle; karmaşık, ticari ve operasyonel faktörlerle aynı anda mücadele gerektiren ve birden fazla yargı yetkisinin alanına giren durumlarda kayda değer bir deneyim söz konusudur. Moroğlu Arseven; çoğunlukla yüksek, karmaşık borçları veya özkaynak yapılarını içeren bu projelere danışmanlık desteği verirken; alıcı ve satıcı şirketlerle, pay sahipleriyle, yatırımcılarla ve finans uzmanlarıyla yakın plan çalışmayı tercih eder. Moroğlu Arseven müvekkilin işletme hedeflerini ve otomotiv endüstrisinin dinamiklerini göz önünde bulundurur, bu faktörleri işlemin yapısına, risk dağılımına ve mal varlığı transferlerine yansıtır.