Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) patent başvurularında araştırma raporu ve inceleme raporuna yönelik taleplerin birlikte yapılabileceğini duyurdu.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) uyarınca patent başvuru sahibi, başvuru konusu buluşun patentlenebilirliğinin değerlendirilmesi ve teyidi amacı ile başvuru ile birlikte veya başvurudan itibaren 12 ay içerisinde araştırma raporu düzenlenmesi için TÜRKPATENT’e başvurmalıdır. Tekniğin bilinen durumu ve başvuruya konu buluşun değerlendirildiği araştırma raporunun sonucuna göre, başvuru sahibi başvuruya devam etme veya etmeme kararı verebilmektedir. Bununla birlikte, başvuru sahibinin kendisine bildirilen araştırma raporuna karşı görüş ve açıklama sunması da mümkündür.

Başvuru sahibinin başvuru işlemlerine devam etmesi halinde, araştırma raporunun bildirim tarihini izleyen üç ay içerisinde inceleme raporu düzenlenmesi talebinde bulunması gerekmektedir. Bu inceleme neticesinde, TÜRKPATENT buluşa patent verilip verilemeyeceğine karar vermektedir.

TÜRKPATENT tarafından öngörülen değişiklik ile artık patent başvuru sahipleri, halihazırda uygulanan prosedüre alternatif olarak hem araştırma hem de inceleme raporlarının aynı anda düzenlemesini talep edebilecektir.

Başvuru sahibinin her iki raporun da aynı anda düzenlenmesini talep etmesi halinde, araştırma raporunun sonucu

  • olumlu ise; TÜRKPATENT, inceleme raporunu da hazırlayıp başvuru sahibine gönderecektir.
  • olumsuz ise; inceleme raporunun hazırlanması süreci, araştırma raporunun bildirimini izleyen üç aylık süre bitiminde başlayacaktır.

Duyuru metnine bu linkten erişebilirsiniz.