Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”), 2017 yılında uygulanacak olan, Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru için parasal sınırı ve TKHK’de düzenlenen idari para cezalarının tutarlarını 3 Aralık 2016 tarihli 29907 sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı tebliğlerle belirledi.

Söz konusu tebliğler uyarınca:

TKHK’nın, tüketici hakem heyetlerine başvuru için parasal sınırları düzenleyen 68. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

  • 400 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,
  • Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 Türk Lirası ile 3.610 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
  • Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
  • Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 Türk Lirası ile 3.610 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevlidir.

TKHK’nın idari para cezalarını düzenleyen 77. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, 2017 yılında uygulanacak idari para cezaları 11.11.2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474)’nde (daha fazla) 2016 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %3,83 oranında artırılmıştır. Bu çerçevede, TKHK’nın 77. maddesinde düzenlenen idari para cezalarının 2017 yılında uygulanacak güncel tutarları ilgili tebliğde belirtilmiştir.

Bahse konu her iki tebliğ de 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

2017 Yılı Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru Sınırına ilişkin Tebliğin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.

2017 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezası Tutarlarında Değişikliğe İlişkin Tebliğin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.