İçeriğe Geç

Şirketlerin internet ortamındaki itibarı, görünümü ve güvenilirliği gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bu nedenle; şirketlerin ticari başarılarını sürdürebilmeleri için, fikri mülkiyet haklarının internet yoluyla gerçekleşen ihlallerden korunması gerekir.

Alan Adları

Moroğlu Arseven, müvekkilleri adına “com” ve “com.tr” uzantılı alan adlarını tescil ettirir, araştırır, yönetir ve bu adlara yönelik strateji çalışmaları yapar.

Alan adlarının yenilenmesi ve tahsisi gibi tüm idari işlemlerde yetkili makamlarla birlikte çalışır. Müvekkillerin haklarını tüm ülkelerde korumak, ihtilaf ve maliyet risklerini engellemek için, alan adı tescil stratejilerini bir araya getirir.

Moroğlu Arseven, bu alandaki kapsamlı deneyiminin verdiği güvenle, İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN) gibi kurumlar nezdinde müvekkillerini temsil eder. 1999 yılında kabul edilen “Alan Adı Anlaşmazlıklarının Çözümü için Yeknesak Politikalar” çerçevesinde, çözümün tüm aşamalarında müvekkilin yanındadır. Ek olarak, alan adlarının iptaline yönelik davalar da dahil olmak üzere, tüm alan adı ihlallerinde, müvekkilleri mahkemeler önünde temsil eder.

İnternette Hak İhlalleri

Moroğlu Arseven; internetteki fikri mülkiyet ihlalleri, alan adı korsanlığı, troller ve online piyasalardan taklit ürünlerin kaldırılmasıyla mücadelede haklı bir itibara sahiptir.

İnternette hak ihlali gerçekleştiren kişiler ve alan adı korsanları (cybersquatters) ile düzenli olarak müzakere halindedir. Bu durum elbette müvekkillerin çıkarına uygun sonuçlar vermektedir. Onların internet ortamındaki itibarına zarar verebilecek mevcut ve gelecekteki faaliyetlerin önüne geçilmektedir.

Moroğlu Arseven, bu kapsamda, hak ihlali oluşturan içeriğin kaldırılması ve faaliyetlerin sona erdirilmesi taleplerini içeren ihtarnameler gönderir. Anahtar kelimelerin ve arama kelimelerinin uygunsuz kullanımına dair arama motorlarına şikâyetlerde bulunur.

İLGİLİ AVUKATLAR