29 Haziran 2018 tarihli ve 30463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bazı faiz oranlarını artırmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından,

  • Vadesine en çok üç ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %8,75’ten %18,50’ye,
  • Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %9,75’ten %19,50’ye

çıkarılmıştır.

Belirlenen bu oranlar 29 Haziran 2018’de yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ metnine buradan ulaşabilirsiniz.