İçeriğe Geç

‘Büyüme ve erken dönem şirketleri’nde; kurucuların, şirketlerin ve yatırımcıların özel hukuki gereksinimleri olmakta ve bu gereksinimler işletme büyüdükçe değişmektedir.

Bu şirketler genellikle hızlı büyümekte, bu da finansal sorunları ve düşük bütçe sorunlarını beraberinde getirmektedir. Moroğlu Arseven, bu alanda müvekkillere çok seçenekli hukuki ve stratejik danışmanlık sağlar. Faydalı, refleksli ve uygun maliyetli hukuki destekle; iş geliştirme ve yatırım süreçlerinin her aşamasında müvekkilin yanındadır.

Moroğlu Arseven, işin her aşamasındaki farklı müvekkillere verdiği hukuki desteği onların özel gereksinimlerine uyarlayarak, karmaşıklığı ve masrafı mümkün olduğunca en aza indirmektedir. Müvekkillere ihtiyaç duydukları desteği olabildiğince hızlı ulaştırmaya odaklanan Moroğlu Arseven, müvekkillerin işlerini geliştirebilmeleri için de istikrarlı bir hukuki platform sağlar.

Müvekkiller; büyüme ve erken dönem çerçevesi içinde yer alan; kurucular, yeni kurulmuş şirketler, girişimciler, melek yatırımcılar, kitle fonlaması platformları, iş geliştirme merkezleri, yatırımcılar arası iletişim ağları, büyük yatırım fonları, yöneticiler ve diğer kurumsal finansörlerdir. Moroğlu Arseven; Türk start-up ve girişimcilik sektörünün yapılandırılması ve geliştirilmesinde de aktif olarak faaliyet gösterir.

Moroğlu Arseven; sermaye edinimi süreçlerinde, müvekkil çeşitliliğinin kazandırdığı deneyimle; kapsamlı hukuki araştırma, öngörülü stratejik danışmanlık ve müzakere desteği verir. Ticari hedeflerini kavrayabilmek için müvekkillerle yakın plan çalışmayı tercih eden Moroğlu Arseven, bu sayede somut duruma en uygun hukuki, organizasyonel ve finansal yapıları belirleyebilir. Kurumsal yönetim ve mevzuatauyumun yanı sıra açık ve anlaşılır ön protokollerin ve finansman anlaşmalarının hazırlanmasında kapsamlı bir deneyim söz konusudur. Bu belgeler, tarafların olası anlaşmazlık ve uyuşmazlıkları erken teşhis edip, engellemelerini sağlar.

Moroğlu Arseven, genç şirketlerin veya onların yatırımcılarının; kuruluş, finansman, ürün geliştirme ve piyasaya sürme sırasında karşılaştıkları yaygın hukuki engellere yönelik danışmanlık verir. Konuyla ilgili bir örnek vermek gerekirse; melek yatırımcıların vergi avantajları ve teşviklerinden yararlanabilmelerini sağlayan ve son derece karmaşık süreçlerin yönetimini gerektiren, katılım lisansını çıkarmak.

Moroğlu Arseven; yeni işletmelere, hukuki yaklaşım ve bakış açıları hakkında bilgi sahibi olmaları için rehberlik yapar; hukuki açıdan güçlü ve zayıf yönlerini tespit edebilmeleri ve stratejilerini belirleyebilmeleri için hukuki ve stratejik planlama danışmanlığı verir.

İLGİLİ AVUKATLAR