Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 8 Nisan 2017 tarihli ve 30032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile düzenlenen önemli hususları aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür;

 • Kredi faiz desteği program kapsamından çıkartılmıştır.
 • Mikro işletmeler de destekten yararlanabilen işletmeler arasında sayılmıştır.
 • Teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler ve kamu araştırma enstitülerinde, merkez ve altyapılarında ar-ge faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan ürünler Program kapsamına alınmıştır.
 • Özkaynaklar ile geliştirilen ürünler patenti alınan ürünler ile sınırlı kalmamış, TÜBİTAK tarafından onaylanan ürünler de Program kapsamına dahil edilmiştir.
 • Destek üst limiti ve uygulanacak oranlar aşağıdaki gibi arttırılmış olup her halde proje başına sağlanacak destek tutarı 10.000.000-TL’yi geçmeyecektir:
  • Mikro işletmelere yatırım proje tutarının en fazla %60’ı kadar destek sağlanacak ve bu tutar 8.000.000-TL’yi geçmeyecektir.
  • Küçük ölçekli işletmelere yatırım proje tutarının en fazla %50’ı kadar destek sağlanacak ve bu tutar 7.000.000-TL’yi geçmeyecektir.
  • Orta ölçekli işletmelere yatırım proje tutarının en fazla %40’ı kadar destek sağlanacak ve bu tutar 6.000.000-TL’yi geçmeyecektir.
  • Büyük ölçekli işletmelere yatırım proje tutarının en fazla %10’ı kadar destek sağlanacak ve bu tutar 3.000.000-TL’yi geçmeyecektir.
 • Fizibilite raporları gerekli başvuru dokümanı kapsamından çıkartılmıştır.
 • Kamu araştırma enstitülerinde, merkez ve altyapılarında ar-ge faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan ürünlerden doğan hakların devri durumunda işletme ölçeği daha büyük olan tarafın işletme ölçeği dikkate alınacaktır.
 • Bakanlığın kararı ve uygulaması doğrultusunda başvurular belirli dönemler halinde veya sürekli olarak da alınabilecektir.
 • Başvuru değerlendirme süresi 45 iş gününe düşürülmüştür.
 • Proje için alınan makine ve teçhizat yerli malı belgesi ile belgelendirildiği takdirde yukarıda belirtilen tutarlara 20 puan eklenecektir.
 • İşletmeler üst limitin 25%’ine kadar teminat yatırdıkları takdirde makine ve teçhizat için ön ödeme alabilecektir. Finansal kiralama ile temin edilen makine ve teçhizat Program kapsamı dışında tutulacaktır.
 • Program kapsamında satın alınan makine ve teçhizatın satış, rehin ve devir yasağı için öngörülen süre 5 yıldan 3 yıla düşürülmüştür.
 • İşletmeler Bakanlığın Tamamlama Belgesini düzenlediği tarihten itibaren 3 yıl boyunca yıllık günce rapor sunacaktır.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.