Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK”); Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Kapsamında Gerçekleştirilecek Bilimsel Toplantı ve Eğitsel Faaliyetlere İlişkin Kılavuz’u (“Kılavuz”) 27 Nisan 2020 tarihinde güncelleyerek içeriğe web tabanlı toplantılar ile ilgili hükümleri ekledi.

Kılavuz, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin “Bilimsel ve eğitsel faaliyetler” başlıklı maddesi uyarınca tıbbi cihaz satış merkezlerinin uygulayacağı usul ve esasları düzenlemektedir.

Kılavuz’a göre; başvuruların, gerçekleştirilecek bilimsel toplantı ve eğitsel faaliyetlerden en az 15 gün öncesinde TİTCK’e elektronik olarak yapılması gerekmektedir. Elektronik başvuruda; toplantının içeriği, muhtemel katılımcı listesi, yapılacak masraf kalemleri ve diğer etkinlik bilgilerinin eklenmesi gerekmektedir.

Düzenlenen toplantı ve faaliyetlere ilişkin organizasyonlara, kişilerin konuşmacı veya araştırmacı olarak katılımı söz konusu ise yapılacak elektronik başvuruda, kişi adına organizasyon tarafından düzenlenmiş Kabul Yazısı (Davet Mektubu) eklenmelidir.

Elektronik başvurular, başvurunun yapılmasından itibaren 10 iş günü içerisinde TİTCK tarafından sonuçlandırılır. Başvuruda eksiklik söz konusu ise eksikliğin elektronik sistem üzerinden giderilmesi için başvuru sahiplerine 5 iş günü süre verilir.

Gerçekleşen bilimsel toplantılar ve eğitimsel faaliyetler sonrasında, satış merkezleri; katılım listesi, masraf kalemleri ve yapılan etkinlikleri elektronik olarak en geç bir ay içerisinde TİTCK’e bildirir.

Kılavuz ile birlikte ise, kılavuza TİTCK tarafından web tabanlı toplantılara ilişkin yeni güncellemeler getirildi. Teknik donanım ve desteğin (her türlü cihaz, aparat, yazılım vb.) ve/veya değer aktarımının yapılmadığı web tabanlı toplantılar için bildirim yapılmayacağı karara bağlandı.

Ancak bu desteklerin yapılması halinde, bilimsel toplantı ve eğitimsel faaliyetlere ilişkin kılavuzda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak bildirim yapılması gerekmektedir. 

Sağlık çalışanları ve tıbbi cihaz teknikerlerine bilimsel bir konuda bilgi vermek amacı ile Bakanlık, ulusal ve uluslararası uzmanlık dernekleri, sağlık kurum ve kuruluşları, üniversiteler, hekim/diş hekimi/eczacı meslek örgütleri veya tıbbi cihaz satış merkezleri tarafından düzenlenen bir günü aşan web tabanlı toplantılar için başvuruda, toplantı türü bilimsel toplantı olarak seçilmelidir.

Tıbbi cihaz satış merkezlerince düzenlenen, en fazla bir gün sürecek tıbbi cihaz tanıtım ve eğitimlerine ilişkin web tabanlı toplantılar ise eğitsel faaliyet olarak belirtilmelidir.

Bilimsel toplantı olarak seçilen web tabanlı toplantılarda, toplantılara katılım sayısında sınırlama uygulanırken, eğitsel faaliyet olarak seçilen web tabanlı toplantılarda katılım sayısında bir sınırlama uygulanmamaktadır.

27 Nisan 2020 tarihinde güncellenen Kılavuz’un tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.