Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde yer alan satış ve tanıtım elemanları, bilimsel ve eğitsel faaliyetler ve satış merkezi açılamayacak yerlere ilişkin düzenlemelerde değişiklik yapıldı.

Söz konusu değişiklikleri getiren Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişik Yönetmeliği”) 22 Eylül 2016 tarih ve 29835 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile getirilen yenilikleri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:

  • Satış merkezindeki faaliyetlerin devamlılığını sağlamak adına Satış merkezinde satış ve tanıtım elemanı olarak bir kişi görev yapmakta ise, bu satış ve tanıtım elemanının görevine son verilmesi, istifası, satış ve tanıtım elemanı şartlarını herhangi bir şekilde kaybetmesi durumunun ortaya çıkmasından itibaren beş iş günü, vefatı halinde ise on beş gün içerisinde satış merkezinin il sağlık müdürlüğüne bildirimde bulunması ve en geç bir ay içerisinde de yeni bir satış ve tanıtım elemanı görevlendirilmesinin zorunlu olduğu düzenlenmiştir.
  • Bilimsel ve eğitsel faaliyetlere ilişkin olarak, sağlık meslek mensuplarına ve sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde tıbbi cihaz alanında çalışan teknik elemanlara yönelik olarak yapılan simülasyon merkezleri ve kadavra merkezlerindeki eğitim faaliyetlerinin bilimsel ve eğitsel faaliyet olarak değerlendirilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.
  • Satış merkezi açılamayacak yerlerin kapsamı daraltılarak, muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratuvar tanı merkezleri, eczaneler, optisyenlik müessesleri, işitme cihazı merkezleri, ısmarlama protez ve ortez merkezleri, diş protez laboratuvarları istisna tutulmuştur.
  • Yukarıdaki istisnalar hariç olmak üzere içinde sağlık kurumu ve kuruluşu bulunan bina ve müştemilatın yanı sıra, binanın bahçesinde de satış merkezi açılamayacağı hüküm altına olunmuş olup, hizmet veren sağlık tesisine ait sağlık alanı imarlı yerler kapsamdan çıkarılmıştır.

Yönetmeliğin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.