ürkiye çevre yönetmelikleri kapsamında getirilen yeni düzenleme ile biyobozunur atık ve maden atığı bertaraf tesisleri çevreyi kirletici etkisi “yüksek düzeyde” işletmeler kapsamına alındı. Bu kapsamda, artık anılan işletmeler de çevre izni veya çevre izin ve lisansına tabi olacak.

21 Eylül 2016 tarih ve 29834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmelik”) ile Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik”) eklerinde bir takım değişiklikler yapıldı.

Değişiklik Yönetmelik ile gerekli belgelere işletme tipine bağlı olarak işletme planı, deneme yakması planı ve teminat mektubu gibi çeşitli eklemeler yapıldı. Değişiklik yapılan belge listeleri aşağıdaki gibidir:

  • Yönetmelik Ek-3B’de yer alan “Geçici Faaliyet Belgesi İçin İstenilen Başvuru Belgeleri” ve
  • Ek-3C’de yer alan “Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması Aşamasında Sunulması Gereken Bilgi ve Belger”.

Değişiklik Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.