Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından yayımlanan Yönetmelik ile Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu’nun (UMREK) teşkili, yönetimi, üyelerinin seçimi ve görevlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Komisyon, raporlama standartlarını (finansal boyutları dâhil olmak üzere) belirlemenin yanı sıra maden araştırma, inceleme ve çıkarımına ilişkin olarak açık, güvenilir ve uygulanabilir kaynak ve rezerv bilgisi edinmekle de görevlidir.

Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 26 Temmuz 2017 tarih ve 30135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik uyarınca Komisyon üyeleri her biri üç yıllık süreler için seçilmiş yedi kişiden oluşacaktır:

  • Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüklerinin her biri tarafından önerilecek adaylar arasından iki üye;
  • Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul tarafından önerilecek adaylar arasından bir üye;
  • Meslek odalarına kayıtlı bireyler arasından seçilecek iki üye;
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından önerilecek iki aday arasından seçilecek bir üye.

Yönetmelik ile ayrıca komisyon üyeliklerinin sona ermesi, komisyonun çalışma esasları, komisyonun ve komisyon başkanının görevleri ve yetkileri gibi konuların detayları ayrıca belirlenmiştir.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.