Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) 18 Ağustos 2021 tarihinde güncel Marka İnceleme Kılavuzu’nu (“Güncel Kılavuz”) yayımladı. Kılavuz böylece 2011 yılından bu yana dördüncü kez, 2017 yılında 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) yürürlüğe girmesinden itibaren ise ikinci kez güncellenmiştir.

Güncel Kılavuz, mutlak ret sebeplerinin yanı sıra, SMK’nın yürürlüğe girmesinden sonra 30 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan kılavuzdan farklı olarak yayıma itiraz üzerine karıştırılma ihtimali incelemesine dair yeni bir bölüm ekleyerek, bu konuda detaylı bilgi ve kapsamlı örneklere yer vermiştir. Bu kapsamda Güncel Kılavuz aşağıdaki hususlarda değerlendirmeler içermektedir:

  • Mal ve hizmetlerin benzerliklerinin değerlendirilmesine yönelik yaklaşımlar,
  • Hedef tüketici kitlesi ve dikkat düzeyleri,
  • Markanın ayırt ediciliği ve bu hususun tespiti,
  • Markaların görsel, işitsel ve kavramsal olarak karıştırılması,
  • Genel olarak karıştırılma ihtimali değerlendirilirken göz önünde bulundurulması gereken faktörler (markanın hedeflenen tüketicinin zihnindeki genel izlenimi, mal ve hizmetler ile bunların satış kanallarının karşılaştırılması, ortak unsurların yüksek ayırt edicilik veya düşük ayırt edicilik arz etmesinin etkileri, seri marka izlenimi, ilişkilendirme kavramı vb.),
  • Belirli marka türlerinin (ad ve soyaddan oluşan markalar, slogan markaları, ilaç markaları, kısa markalar, renk markaları, 3 boyutlu markalar, işaretler veya tek harf veya sayısından oluşan markalar vb.) benzerlik incelemesi yaklaşımları.

Güncel Kılavuz ile TÜRKPATENT tarafından karıştırılma ihtimalinin tespitinde kullanılan faktörler ilk defa değerlendirilmiştir. Böylece 2011 ve 2015 yıllarında yayımlanan kılavuzlardaki karıştırılma ihtimali değerlendirmesine ilişkin detaylar ve örnekler de güncellenmiştir.

Güncellenen Kılavuz’da kapsamlı ele alınan konu başlıkları, emsal mahkeme ve TÜRKPATENT kararları ile başta Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi ve Avrupa Birliği Mahkemeleri olmak üzere Avrupa Birliği kuruluşlarının kararları ile desteklenmiştir.

TÜRKPATENT tarafından 18 Ağustos 2021 tarihinde duyurulan Güncel Kılavuz’a bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.