Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti’nin Asya, Afrika ve Avrupa’daki birçok ülke arasında ekonomik işbirliğini hedefleyen “Bir Kuşak, Bir Yol” isimli projesi kapsamında Türkiye ile Çin arasındaki karayolu taşımacılığına ilişkin 13 Mayıs 2017 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşması” (“Anlaşma”) Cumhurbaşkanı kararı ile onaylanmış olup ilgili karar, 7 Ağustos 2021 tarihli ve 31561 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

18 maddeden oluşan Anlaşma’nın önemli satır başlıkları aşağıdaki gibidir:

  • Taraf devletler arasındaki ve bu devletler üzerinden transit geçişle üçüncü devletlere karayoluyla yük ve yolcu taşımacılığı Anlaşma’da öngörülen izin sistemine tabi tutulmuştur.
  • Anlaşma kapsamında, taraf devletler arasında yolcu taşımacılığına ilişkin olarak düzenli yolcu servisleri ve mekik servisleri izin belgesi sistemine tabi olup arızi servisler, boş transit geçişler ve zarar görmüş veya bozulmuş taşıtların boş geçişleri izin belgesi sisteminden muaf tutulmuştur.
  • Taşımacılık izin belgeleri, adına belge düzenlenen taşımacıya ait devredilemez belgelerdir.
  • İzin belgelerinin azami sayısı yıllık olarak belirlenecektir.
  • İzin belgeleri (giriş-çıkış olmak üzere) tek seferlik kullanıma ilişkindir.
  • Taraflar arasında kabotaj taşımaları yasaklanmıştır.
  • Taşımacılık faaliyetlerini sürdürecek profesyonel sürücülere vize kolaylığı sağlanacaktır.

Anlaşma’nın tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.