Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (“OECD”)’nin Sahte ve Korsan Ürünlerin Ticaretine İlişkin 2016 Raporu (“Rapor”) 18 Nisan 2016 tarihinde yayımlanmıştır. Sahtecilik faaliyetleri ile bu faaliyetlerden etkilenen ülke ve sektörlere ilişkin detaylı ve küresel bir içerik sağlayan raporda, 2011 ve 2013 yılları arasında gümrükler nezdinde gerçekleşen el koyma işlemlerine ilişkin toplam sayının 100.000’i geçtiği, Türkiye’nin sahte ürünlerin temininde ikinci kaynak ülke olduğu belirtilmiştir. Rapora göre lüks tüketim ürünleri, dünya çapında en fazla taklit edilen ürünler arasında ilk sıradadır.

Rapor, 2011 ve 2013 yılları arasında kaydedilen ticari istatistikler ve gümrüklerde gerçekleştirilen el koyma işlemleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Raporun kapsamı salt marka ihlalleri ile sınırlı olmayıp raporun oluşturulmasında telif hakları ve patent ihlalleri de göz önünde bulundurulmuştur.

Raporda bulunan önemli noktalar aşağıdaki gibidir:

  • 2013 yılında, sahte ve korsan nitelikli ürünlerin ticareti dünya ticaretinin %2,5’ini, Avrupa’daki toplam ticaretin ise %5’ini oluşturmuştur,
  • Taklit ürün çeşitliliği, yüksek kaliteli pahalı ürünlerden yaygın nitelikteki tüketim ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyi oluşturmuştur,
  •  2013 yılındaki toplam el koyma sayısının %63,2’si ile Çin, kaynak ülkeler arasında ilk sırada yer almaktadır ve Gümrük İdareleri tarafından gerçekleştirilen el koyma işlemlerinin büyük çoğunluğunda ürünlerin Çin’den geldiği tespit edilmiştir,
  • Çin’de mukim şirketler de ihlallerden etkilenmektedir,
  • Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Fransa, İsviçre, Japonya, Almanya, Birleşik Krallık ve Lüksemburg sahtecilik faaliyetlerinden en çok etkilenen ülkeler olarak sıralanmaktadır,
  • Ticaret rotaları ve geçiş noktaları, sıklıkla yönetim ve güvenlik boşlukları gibi güncel değişikliklerden etkilenmektedir,
  • 2011 ve 2013 yılları arasında, dünya çapında toplam el koyma işlemi sayısı 100.000’i geçmiştir,
  • En çok taklit edilen ürünler lüks tüketim ürünleri olarak belirlenmiştir,
  • Türkiye, 2011 ve 2013 yılları arasında Hong Kong ve Çin’i takip ederek kaynak ülkeler arasında ikinci sırada yer almıştır. 2013 yılında Türkiye’den geldiği tespit edilen sahte ürünlere ilişkin el koyma işlemi sayısı, toplam sayının %3,3’ünü oluşturmuştur,
  • Anılan yıllar arasında, dünya çapında sahte ürün ihlallerinden en çok etkilenen ise ayakkabı sanayii olmuştur.

Rapor, posta yoluyla küçük parçalar üzerinden gerçekleştirilen gönderi sayısının hızla yükselmekte olduğuna ve bu sayının %62 gibi bir orana denk geldiğine işaret etmektedir. Rapor kapsamında, ürünler haricinde ihlal teşkil eden ve el konulan etiket ve ambalaj sayılarının da kayda değer olduğu belirtilmektedir.

OECD ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi işbirliği ve Dünya Gümrük Örgütü ile Avrupa Vergilendirme ve Gümrük Komisyon Müdürlüğü desteğiyle tamamlanan Rapor metninin tümüne İngilizce olarak şu linkten ulaşabilirsiniz.