İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 22: 17 Mayıs 2016

6704 sayılı Torba Yasa Trafik Sigortasından Doğan İhtilaflarda Tahkim Usulüne İlişkin ve Çalışanların Yıllık İzinlerine Dair Yenilikler Getirdi

8 Tem 2016

26 Nisan 2016 tarih ve 29695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6704 sayılı Torba Yasa ile 2918 sayılı Trafik Kanunu’nun sigortaya ilişkin düzenlemelerinde yer alan sigorta gereklilikleri netleştirilerek tahkim usulüne ilişkin düzenlemeler yapıldı. 6074 sayılı bu Yasa ile aynı zamanda […]

Daha fazla göster

Karayolu Taşımacılığında Yeni Düzenlemeler

1 Tem 2016

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından 4 Mayıs 2016 tarihli ve 29702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeler ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) yer alan bazı maddelerin […]

Daha fazla göster

2016-2019 Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Eylem Planı Yayınlandı

24 Haz 2016

Başbakanlık tarafından çıkarılan 2016/10 sayılı Genelge (“Genelge”) ile 2016-2019 yıllarına yönelik olarak saydamlığın artırılması ve yolsuzlukla mücadelenin güçlendirilmesine ilişkin eylem planı (“Eylem Planı”) 30 Nisan 2016 tarihli ve 29699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Eylem Planı çerçevesinde önlemeye ve yaptırımların […]

Daha fazla göster

Gelir Vergisi Kanunu’na Yeni Eklenen Genç Girişimciler Vergi İstisnasının ve Basit Usulde İndirimin Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

17 Haz 2016

292 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği (“Tebliğ”) 5 Mayıs 2016 tarihli ve 29703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ’in amacı Gelir Vergisi Kanunu’na 10 Şubat 2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile […]

Daha fazla göster

Elektrik Dağıtım Sistemine Bağlantı Koşullarını Düzenleyen Anlaşma Taslakları Yeniden Düzenlendi

3 Haz 2016

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (“Kurul”) 30 Mart 2016 tarihinde aldığı 6193 sayılı kararı ile (“Karar”) elektrik piyasasında üretim faaliyeti gösteren kullanıcıların ve tüketicilerin elektrik dağıtım sistemine bağlantı koşullarını düzenleyen (i) Dağıtım Sistemi Kullanım Anlaşması (ii) Tüketiciler İçin Dağıtım Sistemine […]

Daha fazla göster

Türkiye’nin Kaynak Ülke Sıralamasında İkinci Sırada Yer Aldığı OECD’nin Taklit ve Korsan Ürün Ticaretine İlişkin 2016 Raporu Yayımlandı

24 May 2016

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (“OECD”)’nin Sahte ve Korsan Ürünlerin Ticaretine İlişkin 2016 Raporu (“Rapor”) 18 Nisan 2016 tarihinde yayımlanmıştır. Sahtecilik faaliyetleri ile bu faaliyetlerden etkilenen ülke ve sektörlere ilişkin detaylı ve küresel bir içerik sağlayan raporda, 2011 ve […]

Daha fazla göster

Türkiye, Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesinin Denetleyici Makamlar ve Sınır Aşan Veri Akışına ilişkin ek Düzenlemelerini Onayladı

17 May 2016

Türkiye Cumhuriyeti, Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi’ni (“Sözleşme”) 1981 yılında Strazburg’da imzalamıştı. 2001 yılında ise Sözleşmeye denetim makamlarına ve sınır aşan veri akışına ilişkin düzenlemeler eklendi (“Protokol”). Türkiye’nin 1981 tarihli Sözleşmeye Şubat 2016’da onay […]

Daha fazla göster