Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu yeni bir kararında “yılbaşı sepetleri”nin içerisinde tütün mamullerinin ve alkollü içkilerin yer almasını yasakladı. 05 Kasım 2015 tarihinde 29523 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olan kurul kararı, 7 Ocak 2011 Tarihli ve 27808 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in (“Yönetmelik”) 19 ve 20. Maddelerinin uygulanması kapsamında alındı.

Yönetmelik’in “Reklam, kampanya, sponsorluk ve promosyon uygulamaları” başlıklı 19. maddesi tütün mamullerinin reklam ve tanıtımını yasaklamakta, tütün mamullerinin hiçbir koşul altında ödül, bahis veya promosyon konusu yapılamayacağını ve teşvik, eşantiyon, yardım, piyango gibi uygulamalarla bedelsiz dağıtılamayacağını hükme bağlamaktadır.

Yine aynı Yönetmelik’in 20. maddesi ise alkollü içkilerin tüketicilere yönelik reklam ve tanıtımını kati surette yasaklamakta, ancak arz zinciri içinde ürünün özelliklerinin teşvik edici veyahut özendirici olmaksızın doğru bilgilendirmeye yönelik tanıtımına cevaz vermektedir. Bununla beraber alkollü içkilerin kullanımını ve satışını özendiren kampanya, promosyon ve etkinlik düzenlenmesi yönetmelik kapsamında yasak olup, teşvik, hediye, eşantiyon veyahut promosyon olarak bedelsiz dağıtımı da Yönetmelik’in bu hükmüne aykırıdır.

Kurul Kararı’nın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.