Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017 – 2023 (“Eylem Planı”) ile ilgili 29 Aralık 2017 tarihli ve 2017/50 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı, 2 Ocak 2018 tarihli ve 30289 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Eylem Planı bina ve hizmetler, enerji, ulaştırma, sanayi ve teknoloji, tarım ve bütün sektörleri ilgilendiren yatay konulara yönelik toplam 55 eylemi kapsamaktadır. Eylem Planı’nın temel hedefi; enerji kaynaklarını ve doğal kaynakları verimli ve çevreye duyarlı şekilde değerlendirmek ve ülke refahına en yüksek katkıyı sağlamaktır. Bu doğrultuda da, Türkiye’nin birincil enerji tüketiminde 23,9 MTEP azaltım sağlanması hedeflenmektedir. Tasarrufun sağlanabilmesi içinse 10,9 milyar dolar yatırım yapılması öngörülmektedir.

Eylem Planı’nda yer alan başlıca eylemler aşağıdaki gibidir:

 • Bina ve Hizmetler Sektöründe,
  • “Merkezi ve Bölgesel Isıtma/Soğutma Sistemlerinin Kullanımının Özendirilmesi”
  • “Binalarda Yenilenebilir Enerji ve Kojenerasyon Sistemlerinin Kullanımının Yaygınlaştırılması”
 • Enerji Sektöründe,
  • “Kojenerasyon ve Bölgesel Isıtma- Soğutma Sistemlerinin Potansiyelinin Belirlenmesi ve Yol Haritasının Hazırlanması”
 • Ulaştırma Sektöründe
  • “Enerji Verimli Araçların Özendirilmesi”
  • “Şehirlerdeki Trafik Yoğunluğunun Azaltılması: Otomobil Kullanımının Azaltılması”

Eylem Planı’nda, bina ve hizmetler sektörüne ilişkin olarak, bölgesel ısıtma sistemlerine geçilmesi, bu şekilde çevrenin korunması planlanmaktadır. Bu nedenle, yeni yapılan toplu konutlarda yenilenebilir enerji destekli kojenerasyon sistemleri ile ısıtma/ soğutma zorunlu olacaktır. Mevcut binalar içinse, yenilenebilir enerji kullanımına geçilmesine yönelik idari süreçler hızlandırılacaktır.

Eylem Planı ulaştırma sektörüne ilişkin olarak da farklı uygulamalar getirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, otomobillerin şehir merkezlerine girişini sınırlayan caydırıcı önlemler alınması planlanmaktadır. Örneğin, Eylem Planı uyarınca şehir merkezlerindeki park ücretlerinin artırılması ve akıllı park alarmı sistemlerinin kurulması hedeflenmektedir. Ortak araç kullanımını özendirmek de hedeflenen bir diğer konudur. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası finans desteklerinden yararlanılması, ayrıca yerel yönetimler ile işbirliği yapılarak çalışanların toplu taşımayı kullanması özendirilmesi hedeflenmektedir.

2017/50 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı, 2 Ocak 2018 tarihli ve 30289 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karar’ın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.