Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 7 Aralık 2017 tarih ve 7492 sayılı Kararı (“Karar”) ile 20 Temmuz 2006 tarih ve 836 sayılı Petrol Piyasasında Faaliyet Gösteren İlgili Lisans Sahiplerine Ait Tesislerde Numune Kabı Bulundurma Yükümlülüğü Getirilmesine İlişkin Karar ile 31 Mayıs 2011 tarih ve 3242-2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’nda bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan düzenlemeler ile özellikle atıktan akaryakıt üretimi için yapılan lisans başvurularında teslim edilecek tesis bilgi dosyasının içeriği belirlenmiş olup ayrıca dağıtıcı veya rafinericilerle yapılacak sözleşmelerin, üretimde kullanılacak atıkların teminine ilişkin sözleşmelerin ve eğer ulusal marker eklemesi yapılacaksa buna ilişkin cihaz beyanının başvurulara ekleneceği düzenlenmiştir.

Karar ile ayrıca petrol piyasasında faaliyet gösteren atık işleme lisansı sahiplerinin de rafinerici, dağıtıcı vb. diğer ilgililer gibi tesislerinde bulunan her bir depo, tank vb. için en az dört adet numune kabı bulundurması gerekliliği düzenlenmiştir.

Karar’ın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.