Yabancıların çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine ilişkin iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esaslar, yayımlanan yeni kanun ile yeniden belirlenmiştir. Şirket ortağı olan yabancı yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerin çalışma izni gerekliliğine ilişkin belirsizlik hükme bağlanmış ve sahiplerine süresiz çalışma izninin sağladığı imkanları tanıyan “Turkuaz Kart” konsepti getirilmiştir.

Uluslararası İşgücü Kanunu (“Yeni Kanun”) 28 Temmuz 2016 tarih ve 6735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Şirket ortağı olan yabancı yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerin çalışma izni gerekliliğine ilişkin belirsizlik ortadan kaldırılmış ve aşağıda sayılı yabancıların çalışma izni alması gerektiği açıkça düzenlenmiştir:

 • Limited şirketlerin şirket ortağı olan müdürü,
 • Anonim şirketlerin şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesi
 •  Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yönetici olan komandite ortağı
 • Aşağıda sayılı yabancıların ise çalışma izninden muaf oldukları öngörülmüştür:
 •  Anonim şirketlerin Türkiye’de ikamet etmeyen yönetim kurulu üyesi.
 • Diğer şirketlerin yönetici sıfatı olmayan ortakları.
 • Çalışma iznine ilişkin getirilen diğer önemli yenilikler ise aşağıdaki gibidir:
 • Getirilen “Turkuaz Kart” uygulamasına ilişkin başlıca hususlar şu şekildedir:
  • Kart sahibine süresiz çalışma iznini sağladığı haklar tanınacaktır.
  • İlk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilecektir.
  • Eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine, istihdama etkisi doğrultusunda verilecektir.
  • Kart sahibi yabancının, mevzuat hükümlerine göre eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına Turkuaz Kart sahibi yakını olduğunu gösteren ve ikamet izni yerine geçen belge verilecektir.
 • Yurtdışından yapılan başvuru sonucu çalışma izni alan yabancıların izinlerinin başlangıç tarihinden itibaren altı ay içerisinde Türkiye’ye gelmesi gerekmektedir, aksi halde ilgili izinler iptal edilecektir.
 •  Çalışma izni başvuruları ayrıca Bakanlık’ça yetkilendirilen aracı kurumlar tarafından da yapılabilecektir.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (“Bakanlık”), yabancı istihdam taleplerini almak, değerlendirmek ve uluslararası işgücünün etkilerini izlemek üzere “Yabancı Başvuru, Değerlendirme ve İzleme Sistemi” kuracaktır.
 • Çalışma izni uzatma başvurularının çalışma izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde, yapılan uzatma başvuruları Bakanlık’ça reddedilecektir.
 • Çalışma izni uygulaması Türkiye’de staj yapmak üzere başvuruda bulunan veya staj yapan yabancıları ve Türkiye’de geçici nitelikte hizmet sunumu amacıyla bulunan sınır ötesi hizmet sunucusu yabancıları da kapsamaktadır.
 • Süresiz çalışma iznine başvurulabilmesi için gerekli olan altı yıllık kanuni çalışma izni süresi sekiz yıl olarak öngörülmüştür.

Başvuru şartları ve işlemleri dâhil sair hususlar ise yakın zamanda Bakanlık’ça çıkarılması beklenen Yönetmelik ile düzenlenecektir.

28 Temmuz 2016 tarihinden önce verilmiş olan çalışma izinleri iptal edilmediği sürece ise sürelerinin sonuna kadar geçerli olmaya devam edecektir.

Kanun uyarınca eski düzenlemeye paralel olarak çalışma izni türleri süresiz çalışma izni, süreli çalışma izni ve bağımsız çalışma izni olarak üçe ayrılmıştır. Çalışma izni başvuruları hem yurtiçinde hem de yurtdışında yapılabilecektir.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.