Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı 20 Nisan 2017 tarihli yazısıyla (“Sirküler”) yabancı ülkelerde düzenlenmiş olan vekâletnamelerin tapu işlemlerine alınabilmesi için gerekli şartlara ilişkin açıklama yapmıştır.

Sirküler’de, yabancı ülkelerde düzenlenmiş vekaletnamelerin Türkiye’de tapu işlemlerine esas alınması şartlarının 11 Ağustos 2015 tarihli 1767 (2015/5) sayılı Genelge’de (“Genelge”) açıklandığı belirtilmiştir.

Genelge ve Sirküler uyarınca, Türk konsolosluklarında düzenlenen vekâletnameler hariç tutulmak üzere, yabancı ülkelerde düzenlenen vekâletnamelerin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

  • Vekaletnamenin düzenleme şeklinde yapılmış olması,
  • Düzenlendiği ülkenin resmi dilinde ve ilgilinin fotoğrafını içerir şekilde düzenlenmiş olması,
  • Lahey Sözleşmesi’ne taraf ülkeler için apostil şerhi taşıması, yahut vekâletnameyi düzenleyen noterin imzasının bağlı bulunduğu makam tarafından onaylanması ve bu makamın imza ve mührünün de o yerdeki Türk Konsolosluğu tarafından onaylanmış olması,
  • Talep konusu işleme ilişkin yetki içermesi,
  • Noter onaylı Türkçe çevirisinin yapılması.

Sirküler’de ayrıca vekâletnameye eklenecek fotoğrafın, vekâletnameyi düzenleyen makam tarafından mühürlenmesi gerekliliği belirtilmiştir. Buna göre ilgilinin fotoğrafı, vekâletnameyi düzenleyen yetkili tarafından mühür veya soğuk damga ile yahut (mühür kullanma yetkisini haiz olmayan yetkililer için) imza veya kaşe ile onaylanmış olması gerekmektedir.

Sirküler’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.